Britta Thomsen: Pozitivní diskriminace je pro vědkyně nutná

Evropa by se neměla bát pozitivní diskriminace jako způsobu podpory vědkyň, protože tento nástroj pomůže vypořádat se s nedostatkem schopných lidí ve vědních oborech, říká v rozhovoru pro EurActiv autorka zprávy Evropského parlamentu o ženách ve vědě, kterou v pondělí 14. dubna Parlament schválil.

Výbor Evropského parlamentu o ženských právech a rovnosti mezi muži a ženami přijal 14. dubna 2008 zprávu o roli žen ve vědě. Zaměřuje se na současný nedostatek vědkyň, což je podle zprávy plýtváním potenciálu absolventek škol.

Podpora žen ve vědě „není pouze o feministickém tažení za rovnost“, argumentuje v rozhovoru pro EurActiv dánská poslankyně Evropského parlamentu a členka socialistické skupiny Britta Thomsen, která zprávu vypracovala. „Je to v podstatě o evropském růstu, inovacích a konkurenceschopnosti v budoucnu,“ dodává.

Podle poslankyně věci „nevypadají, že by se měnily přirozenou cestou“, a proto se musí zavést opatření na evropské a národní úrovni, aby se učinil konec převládajícím stereotypům, které brání ženám ve vědě uspět.

Thomsen je přesvědčena o tom, že vzdělávací systém by měl více podporovat mladí dívky, aby si zvolily vědeckou kariéru, než je tomu doposud. Navíc by měl být vytvoře speciální fond, prostřednictvím kterého by se rozdělovaly peníze vědkyním, což by jim mělo umožnit pokračovat v jejich kariéře.

Zpráva také doporučuje implementaci genderového mainstramingu v EU a v národních programech. Thompsen se domnívá, že „všechny univerzity a výzkumné instituce musí zjistit, že je v jejich vlastním zájmu rozvíjet genderové strategie, pokud chtějí oslovit jak studentky, tak ženy – zaměstnance“.

Na otázku, zda by měla být zvažováno zavedení pozitivní diskriminaci za účelem podpory vědkyň, Thompsen odvětila: „Neměli bychom se toho bát. Neměl by to být cíl sám o sobě, ale je nutné zavést opatření, která budou působit proti současnému systému a tradicím, protože ty zcela jasně určitým způsobem „pozitivně diskriminují“ muže.

Celý rozhovor je v anglickém jazyce k dispozici zde.

REKLAMA
REKLAMA