Zpozdí možná změna zakládajících smluv vstup Chorvatska do EU?

S blížícím se vstupem Chorvatska do EU premiérka Jadranka Kosor minulý týden poodkryla pravděpodobnou sílu své země v institucích EU, informovala o tom agentura HINA.
Jadranka Kosor
Chorvatská premiérka Jadranka Kosor, zdroj: Evropská komise.

Jako plnohodnotný člen Evropské unie se Chorvatsko bude moci pyšnit jedním komisařem a dvanácti křesli v Evropském parlamentu. Tím by se vyrovnalo Litvě a Irsku a o jedno křeslo by „zaostávalo“ za Slovenskem.

Záhřeb očekává, že bude disponovat sedmi hlasy v Radě ministrů, unijním orgánu který reprezentuje zájmy vlád jednotlivých členských států.

Chorvatsko také bude moci vyslat jednoho soudce do Soudního dvora Evropské unie (před Lisabonskou smlouvou nazývaného Evropský soudní dvůr) i do Evropského účetního dvora, který dohlíží na hospodaření unijních institucí.

V konzultativních orgánech EU, Výboru regionů a Hospodářském a sociálním výboru, je pro západobalkánské státy vyhrazeno devět křesel.

„Chorvatština se stane oficiálním jazykem EU,“ uvedla chorvatská premiérka Jadranka Kosor a povzbudila všechny hlavní aktéry, aby dokončili práci nutnou pro vstup její země „tak rychle, jak to jen půjde.“ 

Chorvatský vstup do EU může oddálit změna evropských smluv

Reforma zakládajících smluv by však mohla časový rozvrh přistoupení Chorvatska vychýlit.

Po změnách smluv minulý týden volala německá kancléřka Angela Merkel a francouzský prezident Nicolas Sarkozy (EurActiv 19.10.2010). Chtějí tak v reakci na řeckou krizi zpřísnit rozpočtovou disciplínu evropských států.

Protože změny přístupových i základních smluv vyžadují souhlas všech členských států, byly by pravděpodobně schvalovány zároveň.

Chorvatský vstup by tak mohl být zpožděn v tom případě, že se členské státy opravdu rozhodnou měnit zakládající smlouvy. Merkel a Sarkozy chtějí změnu provést do roku 2013. Chorvatsko ale pravděpodobně dokončí přístupová vyjednávání již na jaře roku 2011.

Maďarský premiér Viktor Orbán slíbil, že se postará o to, aby chorvatské přístupové rozhovory byly završeny v průběhu maďarského předsednictví v první polovině roku 2011. Kosor uvítala slib příštího předsednického státu EU jako „přátelské gesto potvrzující dobré sousedské vztahy.“

Spolupráce v soudnictví a oblast konkurenceschopnosti představovaly nejobtížnější kapitoly přístupových jednání. Byly otevřeny 30. června tohoto roku jako poslední dvě z pětatřiceti přístupových kapitol (Links Dossier). Premiérka uvedla, že je ve věci jejich uzavření „velmi optimistická.“

Jean de Ruyt, stálý zástupce Belgie (v současnosti předsednické země) při Evropské unii, 22. října uvedl, že k tomu, aby mohla být uzavřena klíčová kapitola o „soudnictví a základních právech,“ musí Chorvatsko plně spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.

REKLAMA
REKLAMA