Šfefan Füle: EU by měla otevřít jednotný trh středomořským zemím

Evropská unie by měla využít historické příležitosti a nabídnout svým jižním sousedům možnost podílet se na jednotném vnitřním trhu Unie a vstoupit do Evropského hospodářského prostoru. Ten v současné době zahrnuje Island, Lichtenštejnsko a Norsko. V rozhovoru pro EurActiv to sdělil evropský komisař pro rozšíření a Evropskou sousedskou politiku Štefan Füle.
Štefan Füle
zdroj: Evropská komise.

Evropská unie by měla k revolucím, které v posledních měsících otřásaly arabským světem, přistupovat „ambiciózně a kreativně“. Neměla by dovolit, aby myšlenky revoluce zapadly nebo je zneužili extremisté, myslí si Štefan Füle, eurokomisař pro rozšíření a Evropskou sousedskou politiku, který poskytl EurActivu exkluzivní rozhovor.

Za hlavní rozdíl mezi revolučními událostmi roku 1989 ve východní Evropě a současnou situací na severu Afriky označil perspektivu členství v EU a NATO, kterou měly východoevropské země.

To je také důvodem, proč EU pracuje na strategické revizi její politiky vůči sousedním zemím, vysvětlil komisař.

„Neseme obrovskou zodpovědnost, což ale neznamená, že primární zodpovědnost za reformní procesy nemají Tunisané, Egypťané a lidé v dalších zemích,“ uvedl Füle. „Není to o tom, abychom podněcovali revoluce nebo zde prosazovali naše hodnoty. Jestliže se ale tyto země vydají na cestou reforem, myslím, že by měly vědět, že v nás mají solidního, srozumitelného a užitečného partnera.“

Komisař také prozradil, že Brusel plánuje „podívat se“ na současné asociační dohody, které Unie uzavřela se zeměmi, jež se nacházejí na jih od jejích hranic.

„Jsme připraveni s těmito zeměmi začít pracovat na ekonomické integraci, a to současně s posilováním tamní občanské společnosti, podporou rozvoje demokracie, posilováním demokratických institucí a podporou celkového a udržitelného růstu. Vše půjde mnohem lépe, když se naši sousedé ztotožní s myšlenkou postupného vytváření evropského hospodářského prostoru, který v Evropě tak dobře funguje.“

Zemím, které jsou členy tzv. Východního partnerství, iniciativy Evropské unie, která byla slavnostně odstartována za českého předsednictví na jaře roku 2009, by Unie měla rovněž nabídnout jasnější perspektivu toho, co získají za to, že podstoupí bolestivé reformy.

„Je potřeba, abychom naše partnery ujistili v tom, že skrz tuto iniciativu a další různé programy budou schopni vytvořit ´Evropskou unii´ ve vlastních zemích,“ řekl komisař a dodal, že tento proces je nejen Unii přiblíží, ale jednoho dne budou schopni v souladu s článkem 49 Lisabonské smlouvy požádat i o plnohodnotné členství.

Celý rozhovor s eurokomisařem Fülem si můžete přečíst v angličtině zde.

REKLAMA
REKLAMA