Albánie dostala 2.280 otázek. Má odpovědět jak je připravená na členství v EU

Včera (16. prosince) se Albánie znovu o krok přiblížila ke členství v EU. Evropská komise Tiraně poslala obsáhlý dotazník, který má zjistit do jaké míry je tato malá balkánská země připravená na vstup do Unie.

Po zodpovězení dotazníku k němu připojí své stanovisko Evropská komise. Pokud se vyjádří kladně a její stanovisko podpoří také Rada, získá Albánie status kandidátské země (ten má v současnosti jen Chorvatsko, Makedonie a Turecko). Albánie podala přihlášku do EU v dubnu 2009, její projednávání však zpomalovala nejasná povolební situace v Albánii. Ve své poslední zprávě Komise zdůraznila, že Albánie musí pokročit zejména v oblasti vynutitelnosti práva, boje s korupcí, svobody médií a efektivity státní správy. Dále by měla vyvinout větší snahu ke splnění podmínek k navázání bezvízového styku s Unií. To se Albánii na rozdíl od Srbska, Makedonie a Černé Hory dosud nepovedlo.

Dotazník o 384 stránkách a 2.280 otázkách předal albánskému premiérovi Salimu Berišovi šéf mise EU v Albánii Helmuth Lohan, který k tomu dodal: „Dnešní předání dotazníku je dalším milníkem na albánské cestě do EU. Uspokojivé vyplnění dotazníku je složitý úkol, který bude vyžadovat plné úsilí od celé veřejné správy.“ Ve stanovisku delegace EU v Albánii stojí: „Dotazník klade velký význam na tzv. kodaňská přístupová kritéria – klíčovými tématy jsou právní stát, soudní reforma, boj proti korupci a svoboda médií. To jsou hlavní témata, podle kterých bude sestavena závěrečná zpráva.

Albánský premiér Sali Beriša, který po roce 1989 zastával také prezidentský úřad (1992-1997), byl o den dříve znovuzvolen lídrem vládnoucí Demokratické strany. Beriša vyzval šéfa opozice a vůdce Socialistické strany Ediho Ramu ke spolupráci. Albánská opozice v současnosti bojkotuje zasedání parlamentu, obviňuje Demokratickou stranu z podvodů v červnových volbách a požaduje přepočítání volebních lístků. Beriša ale tyto žádosti odmítá a vyzývá opozici k respektování volebních výsledků a ukončení bojkotu.

Lohan naléhá na obě strany, aby přispěly k započetí parlamentního dialogu. Ten je podle něj nutný k dosažení „širokého konsenzu“ nad implementací hlubokých reforem. Úředníci EU opakovaně upozorňují, že pokud by parlamentní bojkot pokračoval příliš dlouho, ovlivnil by negativně šanci Albánie získat status kandidátské země.

Nejchudší z možných kandidátů

Za komunismu byla Albánie chudou uzavřenou zemí s výraznou orientací na Čínu. Přestože se od těch dob velmi změnila, chudoba přetrvává. Podle nedávného průzkumu Eurostatu je Albánie na samém dně pokud jde o výši HDP na obyvatele. Po přepočtení HDP na obyvatele Eurostat uvádí, že Albánie dosahuje pouze 26 % průměrného HDP EU. Pro srovnání, kandidátská země Chorvatsko je na 63 % průměru, Maďarsko na 64 %, Turecko na 46 % a Bulharsko jako nejchudší člen EU na pouhých 41 % průměrného HDP na obyvatele.

Na opačném konci žebříčku jsou severské země. Nejbohatším uchazečem o členství v EU je Island se 121 %. Dosáhl tak téměř stejného výsledku jako Švédsko se 120 %. Nejbohatší zemí EU podle HDP na hlavu je podle Eurostatu Lucembursko s 276 %. Druhou příčku obsadilo Irsko se 135 %.

REKLAMA
REKLAMA