V EU vládnou debaty o ekonomice, prioritou Belgičanů jsou však inovace

Hlavním tématem podzimního summitu EU by měly být inovace. Ještě více očekávání je ale spojeno se zprávou o „ekonomické vládě“ Unie stálého předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuyho.

Lídři EU budou na říjnovém summitu v Bruselu debatovat o novém Plánu pro výzkum a inovace (RIP- Research and Innovation Plan). Hlavními tématy bude duševní vlastnictví, financování výzkumu a inovace v infrastruktuře. Konečnou verzi inovačního plánu RIP budou ministři schvalovat nejspíš až na prosincovém summitu. Členské státy tak budou mít dostatek času návrh Komise řádně doplnit či pozměnit.

Říjnový summit bude prvním, který se má věnovat primárně inovacím. Je ale pravděpodobné, že bude problematika výzkumu a vývoje zastíněna ekonomikou. Stálý předseda Evropské rady Herman Van Rompuy zde totiž má prezentovat zprávu o koordinaci hospodářských politik.

Unie se ve snaze předejít podobné krizi, kterou nyní prochází Řecko, chystá zpřísnit rozpočtová pravidla pro členské státy. Detaily o případných sankcích by měla obsahovat právě zpráva, kterou na podzim vydá Task Force Hermana Van Rompuyho. Pravděpodobnost, že toto téma belgické priority odsune stranou, je velmi vysoká. Takový scénář již několikrát nastal během španělského předsednictví. Španělé se chtěli letos na jaře na summitu věnovat především strategii Evropa 2020 a zaměstnanosti, ale řecká krize téma nakonec zastínila. Také na posledním summitu Evropské rady (17. června) řešily hlavy EU hlavně ekonomické reformy.

Komise na návrhu RIP intenzivně pracuje již od začátku roku, kdy se úřadu komisařky pro výzkum, vývoj a inovace ujala Máire Geoghegan-Quinn. Členské státy zajímá především otázka financování výzkumu a inovačních projektů, na kterou však Unie dosud nenašla odpověď.

Obnova konkurenceschopnosti by měla být prioritou

Belgie se dohodla se Španělskem, že postaví konkurenceschopnost do čela agendy svého půlročního předsednictví. Stalo se tak s ohledem na program končícího španělského a také následujícího maďarského předsednictví. Belgičané se pokusí pokročit s dokončením vnitřního trhu EU, s jednáním o společném Evropského patentu a s „renovací“ průmyslové politiky Unie. Dále se zaměří na oblast obnovitelných zdrojů, zdraví či padělání výrobků. Belgie určila tyto priority na základě zprávy bývalého komisaře pro hospodářskou soutěž Maria Montiho.

Na podzimním summitu by měla být pozornost lídrů EU upřena na problematiku inovací, protože členské státy budou na podzim podepisovat své individuální závazky k financování výzkumu a vývoje. Evropská komise vytyčila pro jednotlivé země různé cíle, které mají reflektovat aktuální stav jejich investic do sektoru a zároveň sloužit k tomu, aby Unie jako celek splnila své předsevzetí investovat za deset let do výzkumu a vývoje 3 % HDP.

Pro Českou republiku, která v současnosti do vědy a výzkumu podle odhadů OECD investuje 1,54 % HDP, Komise navrhla 2,3% investiční cíl. Vláda Jana Fischera se ale na nedávném summitu přihlásila nakonec ještě k ambicióznějšímu závazku. Do roku 2020 počítá s navýšením investic do výzkumu a vývoje na 2,7 % HDP (EurActiv 4.6.2010).

REKLAMA
REKLAMA