Komisařka Kroes se obává další monopolizace trhu s digitálními technologiemi

Reforma sektoru, s níž přijde komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes, má zamezit monopolizaci trhu technologiemi jako je iPhone, které by mohly bránit inovacím. Komisařka Kroes to sdělila EurActivu v exkluzivním rozhovoru.

Jednou ze zásadních priorit komisařky je omezení monopolizace trhu s digitálními technologiemi. Jedná se především o technologie umožňující uživatelům stálé připojení k síti, jako například iPhone. „Data se pohybují stále více ,v oblacích´, uživatelé získávají hudbu, videa a aplikace digitálně, například přes iTunes, a média si již nepořizují v obchodech,“ vysvětlila komisařka.

Podle Kroes je jedním z problémů současného stavu fakt, že si výrobci s výrazným podílem na trhu mohou vybrat cestu nespolupráce a izolace, což samozřejmě znemožňuje technologickou interoperabilitu. Neelie Kroes letos v květnu představila další 39stánkový reformní program na posílení telekomunikačního trhu, tzv. Digitální agendu pro Evropu, která má sjednotit evropský trh telekomunikací a napomoci snížení cen.

„Digitální agenda pro Evropu zavede jistá pravidla, která budou velké hráče na trhu nutit k tomu, aby zpřístupňovali informace o svých operačních systémech, zaváděli tzv. otevřené standardy a umožnili kompatibilitu svých aplikací s jinými systémy.“

„Zveřejním také výroční hodnotící zprávu, která ukáže, jak si členské státy vedou při implementaci Digitální agendy. Analýza bude mapovat pokrok v klíčových oblastech, které Agenda určila,“ prozradila komisařka EurActivu.

Boj s giganty na trhu

Kroes již jednu „bitvu“ týkající se kompatibility a zpřístupňování dokumentace o operačních systémech svedla. V roce 2008 byla ještě komisařkou pro hospodářskou soutěž a obvinila Microsoft, že nerespektuje její dřívější rozhodnutí z roku 2004 a účtuje si za zpřístupnění dokumentace ke svým produktům neúměrné licenční poplatky. Microsoft tehdy zaplatil pokutu 899 milionů eur.

Podle rozhodnutí z roku 2004 zneužila firma Microsoft svého téměř monopolního postavení na trhu s operačními systémy pro osobní počítače k omezení hospodářské soutěže na trhu s operačními systémy pro tzv. work group servery. Tyto fungují na centrálních síťových počítačích a poskytují uživatelům služby jako je sdílení tiskáren či zabezpečení. Vzhledem k tomu, že konkurenti Microsoftu neměli k dispozici úplné informace o zdrojových kódech jeho operačních systémů, nebyli schopni vytvářet konkurenční produkty (EurActiv 28.2.2008).

„Můj záměr se netýká jenom gigantů jako Microsoft, Apple, IBM či Intel. Nejdůležitější je, aby si mohli zákazníci svobodně vybírat softwarové a hardwarové produkty,“ zdůraznila Kroes. „Každý IT produkt by měl být schopen komunikovat s jakýmkoli typem služby.“

Komisařka plánuje přinutit velké firmy, aby o svých aplikacích zpřístupňovaly ještě více informací. Ke konci roku vydá tzv. EIF 2.0 (European Interoperability Framework), aktualizované doporučení pro členské země týkající se ICT. Nemělo by se tedy jednat o závazné požadavky, ale pouze pravidla pro přechod ze „spárů“ proprietárních technologií.

Posílení širokopásmového připojení a konkurence

Kroes musí také řešit dostupnost širokopásmového připojení, jehož rozšíření je jedním z cílů strategie Evropa 2020. Do roku 2013 by k takovému připojení měli mít přístup všichni občané EU. Do roku 2020 by pak více než polovina Evropanů měla používat superrychlé připojení (nad 100 Mb/s).

Podle výroční zprávy Komise implementovaly národní společnosti pravidla obsažená v telekomunikačním balíčku z listopadu 2009 velice pomalu a regulační orgány váhaly s jejich vynucováním. Kroes chce nyní na poskytovatele připojení k internetu trochu zatlačit.

Předešlé návrhy Komise, které měly podnítit vyšší investice do vysokorychlostní internetové infrastruktury, tzv. Next Generation Access (NGA), ztroskotaly kvůli stížnostem zavedených společností, kterým se nelíbily podmínky pro vstup nových operátorů na trh
(EurActiv 26.5.2010).

Kroes se v září chystá vydat další NGA doporučení. „Jde o to nalézt rovnováhu mezi nutným investováním do inovací a zajištěním konkurenceschopnosti menších hráčů,“ řekla komisařka. „Doporučení bude brát v úvahu investiční riziko a pomůže menším společnostem snížením regulovaných vstupních poplatků, což by mělo posílit konkurenci,“ vysvětlila EurActivu Kroes.

Celý rozhovor s komisařkou Kroes si můžete v angličtině přečíst zde.

REKLAMA
REKLAMA