Čeští průmyslníci žádají uvolnění vízových bariér pro východní sousedy EU

Devět evropských zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vydalo společné prohlášení, ve kterém požadují uvolnění vízových bariér mezi EU a některými jejími východními sousedy. Stávající obchodní víza připravují podle signatářů evropské podniky ročně o stovky milionů eur. K výzvě se připojil i Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Eura
zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: m_bartosch

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) společně se zaměstnavatelskými a podnikatelskými svazy z Německa, Francie, Dánska, Finska, Itálie, Polska, Španělska a Turecka vyzval vlády zemí schengenského prostoru a Evropskou komisi, aby liberalizací vízového režimu pro země sousedící s EU zjednodušily evropským podnikům obchodování.

Signatáři konkrétně požadují, aby byla uzavřena jednání, jejichž cílem je vzájemná liberalizace obchodní vízové povinnosti s Ruskem, Tureckem, Ukrajinou a Moldávií. Podobná jednání by měla být také zahájena se zbylými státy Východního partnerství (tj. Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií a Běloruskem) a Kazachstánem.  

Podle společného prohlášení tvoří stávající obchodní vízové povinnosti značnou bariéru mezinárodnímu obchodu. Evropské podniky prý kvůli nim ročně přicházejí o stovky milionů eur.

Existence vzájemné vízové povinnosti navíc podle signatářů omezuje investice a je překážkou pro výměnu názorů a hodnot.

„Vytvoření zkoordinovaného ekonomického prostoru od Lisabonu po Vladivostok je jedním z nejdůležitějších úkolů nadcházejícího desetiletí. Požadavky pro udělení obchodních víz v sousedících zemích jsou neustálé překážkou mezinárodního obchodu a jejich liberalizace je jednou z podmínek pro růst a vytváření pracovních míst,“ píše se v prohlášení.

Pro ČR je klíčový export do Ruska

Export je pro Českou republiku klíčový, neboť tvoří 79 % HDP. Více než 80 % českého vývozu míří do zemí Evropské unie, ta se však pod vlivem hospodářské krize nachází v útlumu. Proto se ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozhodlo vydat novou exportní strategii, která by měla podpořit vývoz do tzv. „třetích“ zemí (EurActiv 7.2.2012).

Nejdůležitějším odbytištěm mimo EU je pro tuzemské firmy dlouhodobě Rusko, z hlediska zájmu českých podnikatelů následované Ukrajinou, Běloruskem a Tureckem. Proto je podle SPČR liberalizace obchodních víz těchto zemí pro českou ekonomiku nezbytná.

„Svaz průmyslu a dopravy České republiky podporuje liberalizaci požadavků udělování obchodních víz pro Rusko a další země sousedící s Evropskou unií,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident SPČR.

„Vízové bariéry jsou jednou z hlavních překážek obchodu a investic a komplikují interakci mezi občany a podnikateli Ruska a sedmadvacítky, což má nepříznivý dopad na evropské podniky. Liberalizace vízového režimu s východní Evropou podpoří konkurenceschopnost podniků EU,“ dodal. 

REKLAMA
REKLAMA