Letecká doprava se zapojí do obchodu s povolenkami

Členové Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) se dohodli na omezení emisí v mezinárodním letectví. Díky této dohodě se může mezinárodní letecká doprava rychle zapojit do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), uvedla Evropská komise v sobotu (9. října).
Letadlo (přistávající)
http://euractiv.cz

190 členských států Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO; z angl. International Civil Aviation Organisation) schválilo v pátek večer (8. října) rezoluci, podle níž se má do roku 2020 zastavit růst emisí, které vyprodukuje mezinárodní letecká doprava. Celý sektor se také pokusí omezit spotřebu paliva v průměru o 2 % ročně do roku 2050. Cíle ale nejsou pro jednotlivé členské státy závazné.

Dohoda byla dosažena po téměř deset let trvajících jednáních o tom, jak nejlépe emise z mezinárodní letecké dopravy omezit. Ty jsou sice poměrně nízké (pouze 2-3 % z celkových emisí skleníkových plynů), ale rychle rostou (EurActiv 12.1.2010).

Právě s ohledem na rychlý nárůst škodlivých emisí v mezinárodní letecké dopravě se Evropská unie rozhodla před dvěma lety zapojit letectví do EU ETS, a to od roku 2012  (EurActiv 9.7.2008).

Některé americké aerolinky ale právně zpochybňují pravidlo, které do EU ETS začleňuje všechny příchozí i odchozí lety z EU. Podle Evropské komise sobotní dohoda potvrdila, že evropský plán je správný.

„Dohoda je dobrým základem pro zapojení letectví do EU ETS již od roku 2012, jak předvídá platná evropská legislativa,“ řekla komisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaard.

Dohoda obsahuje doporučení, jak zavést tržní nástroje pro omezení emisí – například právě obchod s povolenkami. Komise uvedla, že všechna zmíněná opatření jsou ve shodě s EU ETS.

„Rozhodující je, že ICAO již netrvá na pravidle, podle něhož měly dvojstranné dohody mezi jednotlivými státy určovat, které aerolinky se zapojí do EU ETS,“ uvedla Komise. Místo toho bude EU vystupovat jako celek. Unie souhlasila, že se „konstruktivně zapojí“ do zavádění ETS ve třetích zemích. Především se bude jednat o lety, které přilétají na území EU z ostatních států.

Členské státy ICAO budou tedy muset předložit akční plány, jak chtějí svých cílů pro omezení emisí dosáhnout. Této povinnosti budou však zproštěny země, kde emise z letecké dopravy nepředstavují 1 % celkových emisí. Takové státy nemusí implementovat ani tržní mechanismy.

Dohoda o měsíc a půl předchází vrcholnou klimatickou konferenci v mexickém Cancúnu, kde se členové Rámcového konventu o klimatických změnách (UNFCCC) pokusí pohnout se zamrzlými jednáními o novém klimatickém balíčku.

„Naše závěrečná rezoluce a s ní související rozhodnutí ukazují, že dohoda a spolupráce jsou uskutečnitelné. Tento příklad může být důležitým přínosem pro blížící se rozhovory o klimatu v Cancúnu,“ uvedl Roberto Kobeh González, předseda rady ICAO.

REKLAMA
REKLAMA