Fondy EU nemají podporovat břidlicový plyn, tvrdí ekologové

Prostředky z evropských fondů by v příštím programovém období (2014-2020) neměly podporovat rozvoj fosilních paliv, například kontroverzní těžbu břidlicového plynu. Na ministry členských zemí EU, kteří se dnes (26. června) scházejí na pravidelném setkání v Lucemburku, se v otevřeném dopise obrátily evropské ekologické organizace, včetně českého Hnutí Duha.
těžba břidlicového plynu
zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Meredithw.

Prostředky z evropských fondů by v příštím programovém období, které začne v roce 2014, měly směřovat na úspory energie a obnovitelné zdroje a v žádném případě by neměly být využívány na rozvoj fosilních paliv. V otevřeném dopise na to upozorňuje více než dvacet významných evropských ekologických organizací, jakou jsou například Friends of the Earth Europe, které v Česku zastupuje Hnutí Duha, CEE Bankwatch nebo Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) zabývající se vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí. 

Dopis je adresován ministrům zahraničních věcí, kteří se dnes sjíždějí do Bruselu na Radu pro všeobecné záležitosti (GAC), kde budou mj. diskutovat i o nařízeních Evropské komise ke kohezním strukturálním fondům. 

„Nemůžeme si dovolit, aby se dotace na fosilní paliva dostaly do návrhu zádními vrátky, nemůžeme si dovolit investice, které budou na další desítky let udržovat naši závislost na fosilních palivech,“ vysvětlil záměr iniciativy Markus Trilling z organizace CEE Bankwatch Network.

(Ne)bezpečná těžba 

Ekologům je trnem oku především těžba břidlicového plynu, na níž mezi odborníky neexistuje jednotný názor. Některé členské země, jako například Francie nebo Bulharsko, již z obavy, že by mohlo dojít ke znečištění zdrojů pitné vody, zakázaly jeho těžbu. Společně s Německem pak zavedly moratorium na další průzkumné vrty.  

Se značnou rezervou k těžbě tohoto zdroje přistupuje třeba i Rakousko, které má zásoby břidlicového plynu kousek od hranic s Českou republikou. Naopak pozitivně se k těžbě tohoto nekonvenčního zdroje staví sousední Polsko (EurActiv 5.10.2011). 

Jednou z největších překážek pro zahájení komerčního využívání břidlicového plynu zatím zůstává odpor veřejného mínění. Příkladem je i Česká republika, kde se za tímto účelem organizují demonstrace. 

„Evropský rozpočet je tu pro podporu veřejného zájmu, třeba vyšší energetické účinnosti ekonomiky, úspor energie nebo nezávislosti na fosilních palivech. Nemůžeme si dovolit financovat zisky fosilních korporací nebo nebezpečné technologie jako je těžba břidlicového plynu,“ uvedl Ondřej Pašek z CEE Bankwatch v České republice.

Právě financování dalšího podílu ropy, plynu a uhlí v energetickém mixu EU patří k největším argumentům zelených organizací. 

V letech 2014-2020 by na unijní kohezní politiku mělo být z celkového sedmiletého rozpočtu EU (ve výši 1,025 bilionu eur) vyčleněno 336 miliard eur.

REKLAMA
REKLAMA