Evropské fondy: Posilte pravomoci Evropské komise, říká starosta Tallinnu

Objem výdajů na společnou regionální politiku Evropské unie se podle starosty estonského hlavního města Tallinnu Edgara Savisaara po roce 2013 měnit nemusí, ovšem pouze za předpokladu, že dojde k posílení pravomocí Evropské komise. Exekutiva by měla v budoucnu více mluvit do způsobu, jakým se evropské fondy rozdělují mezi jednotlivé regiony, myslí si starosta.

Rozpočet evropské regionální politiky, z níž se prostřednictvím „evropských fondů“ (ESF, ERDF a Kohezního fondu) podporuje rozvoj v zaostávajících a jinak znevýhodněných regionech, tvoří v současné době 33 % rozpočtu Evropské unie. Stávající sedmiletý rozpočet ale končí v roce 2013 a Evropa proto nyní začíná řešit nejen, kolik peněz by mělo být v příštím rozpočtu na regionální politiku vyhrazeno, ale také jak by měla v budoucnu vypadat a jaké cíle by měla sledovat.

Starosta estonského hlavního města Edgar Savisaar je přesvědčen, že se výše rozpočtu regionální politiky (jinak též politiky soudržnosti, případně kohezní politiky) do budoucna měnit nemusí. Požaduje ale, aby zároveň došlo k posílení pravomocí Evropské komise na úkor členských států EU. Savisaar věří, že pokud by k tomu došlo, bylo by rozdělování dotací mezi jednotlivými regiony „spravedlivější“. Nelíbí se mu, že podle současných pravidel nemají některá města a regiony nárok na čerpání peněz z evropských fondů.

V tomto ohledu si postěžoval i na poměry v Estonsku, kdy národní legislativa neumožňuje Tallinnu z evropských fondů podporovat některé oblasti, které by si to podle jeho názoru zasloužily.

Savisaar, který je předsedou Estonské strany středu (Keskerakond) a v letech 1990-1992 zastával post premiéra, říká, že evropské fondy v Tallinnu hrají „významnou roli při zlepšování kvality života“.

Role evropských fondů v případě Tallinnu skutečně není zanedbatelná – tvoří zhruba polovinu veškerých investičních výdajů města. Řada velkých projektů, jako jsou například silniční stavby, by se podle starosty nedala bez evropských peněz vůbec realizovat.

Pokud jde o čerpání evropských dotací, problémem podle Savisaara není ani tak Brusel jako spíše estonská vláda, která včas neupravila potřebnou legislativu a Estonsko díky tomu nabralo skluz. Problémem je podle něj také nízká administrativní kapacita státních úřadů, která brzdí spravedlivé rozdělování dotací mezi jednotlivými regiony.

Tallinský starosta se v rozhovoru vyjádřil i k otázce budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013. V příštím programovacím období je třeba navýšit podporu městských oblastí a hlavních měst, říká. Města jsou podle něj nejen motorem hospodářského rozvoje členských zemí, ale také místem, kde se koncentrují sociální problémy.

Připravovaná strategie Evropa 2020, která má v příštích deseti letech udávat hospodářsko-politické směřování Evropské unie a mají z ní vycházet také priority v oblasti regionální politiky, není v tomto ohledu dostačující a potřeby městských oblastí dostatečně nereflektuje, postěžoval si v rozhovoru.

Savisaar ocenil některé návrhy obsažené v tzv. Barcově zprávě k budoucnosti evropské kohezní politiky. Zmínil konkrétně návrh na vytvoření nového způsobu, jakým by se evropské fondy v regionech implementovaly (tzv. place-based implementation).

Ten počítá s vytvořením zvláštních trojstranných smluv uzavíraných mezi zástupci Evropské komise, národní vlády a regionální samosprávy. Pokud by takové smlouvy vznikly, mohly by podle tallinského starosty velká města a regiony evropskou regionální politiku implementovat bez ohledu na názorové rozdíly mezi regiony a národními vládami. Jinými slovy, stejně jako v případě požadavku na rozšíření pravomocí Evropské komise by tím došlo k oslabení role národních států a posílení regionů.

Celý rozhovor si můžete v angličtině přečíst zde.

REKLAMA
REKLAMA