Evropské fondy jsou určené podnikatelům, ale pouze některé

Začátkem týdne se v Praze sešli podnikatelé a zástupci státní správy aby společně diskutovali otázku dostupnosti prostředků z evropských fondů pro podnikání. Podnikatelé se dozvěděli, které evropské fondy nejlépe odpovídají jejich potřebám a z kterých programů mohou být financovány jejich projekty.
"Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?"
http://euractiv.cz

V Praze se v pondělí 3. prosince sešli zástupci českých podnikatelů a státní správy na konferenci pořádané CEBRE, českou podnikatelskou reprezentací při EU v Bruselu. Konference byla uspořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Hospodářskou komorou ČR (HK ČR) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KPZS ČR).

Cílem konference s názvem „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“ bylo poskytnout podnikatelům informace o možnosti čerpání peněz z evropských fondů. Účastníci konference, na níž vedle zástupců pořádajících organizací vystoupili také náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, či náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest Michal Koryčánek, se dozvěděli, o které prostředky z evropských fondů se mohou ucházet – ne každý finanční nástroj je totiž použitelný pro každou firmu (některé programy jsou omezeny například velikostí firmy nebo odvětvím, v němž působí).

Podnikatelé by podle řečníků měli také pamatovat na to, že by se evropské fondy a programy neměly stát samy o sobě cílem. Měly by být spíše nástrojem k uskutečnění plánů, které by se firma i tak pokoušela realizovat.

Jiří Kohoutek, výkonný ředitel Asociace textilního oděvního a kožedělného průmyslu, se kriticky vyslovil vůči pozdnímu schvalování operačních programů na období 2007-2013. Zpoždění je podle něj způsobeno komplikovaným systémem 24 operačních programů v jehož rámci dochází ke změnám implementačních agentur. Problémem je podle něj také neexistence (až na malé výjimky) zálohového financování a nízká transparentnost hodnocení projektů.

Své požadavky shrnul pak do tří bodů: zvýšení přístupu velkých podniků a zaměstnavatelských svazů k evropským dotacím, zjednodušení byrokracie a požadavek na zálohové/průběžné financování.

Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu, hovořil o Národním strategickém referenčním rámci a jeho prvním cíli, konkurenceschopné ekonomic. Podnikatele dále informoval o vyjednávání Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 15. prosince by podle jeho slov měla být do Bruselu odeslána přepracovaná verze programu. Tlapa očekává, že rozhodnutí Komise bude známé počátkem roku 2008 a výzvy budou zveřejněny v první polovině roku 2008.

Náměstek generální ředitelky CzechInvest Michal Koryčánek představil roli CzechInvestu při implementaci a jeho služby pro podnikatele. Zmínil rovněž novou internetovou aplikaci pro podávání projektů eAccount a dosud publikované výzvy programů OPPI.

Blanka Jakubcová, ředitelka CEBRE, během konference seznámila účastníky s výsledky ankety mezi firmami a podnikateli, kterou CEBRE organizovalo během října ve spolupráci s podnikatelským portálem BusinessInfo.cz. Hlavní závěry ankety jsou následující:

  • Téměř všechny firmy se zajímají o možnost získat dotaci z fondů a programů EU a dvě třetiny se již aktivně ucházely.
  • Znalost strukturálních fondů (operačních programů) je velmi dobrá, v oblasti komunitárních programů jsou ale znalosti firem bohužel velmi malé a v oblasti rozvojové spolupráce mizivé.
  • Nejčastějším důvodem odmítnutí projektu bývají formální nedostatky projektu nebo vyčerpání rozpočtu daného programu.
  • Jen malá část firem vyzkoušela konzultantskou firmu, skoro všichni ale byli s takovými službami spokojeni.
  • Podnikatelé by nejvíce ocenili cílený monitoring výzev a předběžné posouzení záměru.

Mediálním partnerem konference byl EurActiv.cz.

REKLAMA
REKLAMA