Od včerejška platí nová pravidla pro schengenská víza

Včera (5.dubna) začala platit nová pravidla pro přidělování víz do Schengenu. Celý systém bude prý jednodušší, rychlejší a transparentnější, říká Evropská komise.

Evropská komise informuje v tiskové zprávě, že od včerejška začal platit nový vízový kodex EU. Podle tiskové zprávy Evropské komise má tento dokument zvýšit transparentnost, posílit právní jistotu a garantovat žadatelům o víza rovné zacházení. Nový kodex přijaly v červnu 2009 Rada a Evropský parlament.

Šéf oddělení Evropské komise pro vydávání víz Jan de Ceuster k tomu pro Detsche Welle prohlásil: Myslím, že bychom měli přiznat, že v minulosti nebyl proces přidělování víz k žadatelům vždy úplně přátelský. Existovaly velmi dlouhé fronty; občas jste museli čekat až dva měsíce, než jste vůbec mohli o vízum požádat.“

Nová pravidla se podle informací Komise budou vztahovat na občany třetích zemí, kteří budou usilovat o krátkodobá víza (do 90 dnů). Víza na delší dobu než 90 dní zůstanou pod jurisdikcí jednotlivých států.

Konkrétně nový kodex znamená, že veškerá úprava schengenských víz se shrne do jediného dokumentu. Další změnou je zjednodušení formuláře, na kterém zájemci o vízum podávají svou žádost. Dále v současnosti vycházejí dvě právně nezávazné příručky, které mají „schengenským“ státům pomoci k harmonizaci postupu při vydávání víz. Dosud totiž každý jednotlivý stát postupoval podle svého.

Nová pravidla znamenají zlevnění celého procesu pro několik skupin žadatelů. Děti mezi 6 a 12 lety by měly platit 35 eur (na rozdíl od standardní výše poplatku 60 eur). Zájemci mladší 25 let, kteří se v rámci neziskových organizací účastní jistých programů (například sportovních kulturních či vzdělávacích konferencí či seminářů) s podporou EU, budou mít vízum zdarma.

Nový kodex má zjednodušit vstup také „bezúhonným a spolehlivým“ osobám, které do Unie jezdí častěji (například řidiči kamionů). Státy, se kterými Unie uzavřela dohody o zjednodušení vydávání víz (tzv. Visa Facilitation Agreements) budou i nadále platit snížený poplatek 35 eur a jejich žádosti budou muset být vyřízeny do deseti dnů (oproti standardní lhůtě 15 dnů).

Zrychlení procesu v praxi znamená, že úřady budou mít dva týdny na pohovor s žadatelem. Poté začíná 15denní lhůta, ve které musí úřad rozhodnout, zda žádost o vízum přijme, nebo zamítne. V případě zamítnutí budou úřady od dubna 2011 muset své rozhodnutí zdůvodnit. To je další novinka. Neúspěšný žadatel se navíc může nově proti rozhodnutí odvolat.

Schengenský prostor zahrnuje 22 členských zemí EU (nepatří tam Velká Británie, Irsko, Rumunsko, Bulharsko a zatím ani Kypr) a tři nečlenské (Norsko, Švýcarsko a Island).

Podle údajů Evropské komise Česká republika v roce 2008 vydala sedmý nejvyšší počet krátkodobých víz v EU. Nejvíc jich vydaly (sestupně) Německo, Francie a Itálie. Na opačném konci pak je Island s Lucemburskem.

REKLAMA
REKLAMA