Nabucco se začne stavět v roce 2011

Zahájení výstavby plynovodu podporovaného Evropskou unií Nabucco se očekává až v roce 2011. Řekl to Reinhard Mitschek, generální ředitel konsorcia Nabucco Gas Pipeline, které má projekt na starosti. V rozhovoru s bulharským partnerem EurActivu, deníkem Dnevnik, Mitschek dodal více informací co se týče plánů společnosti.
Ropovod
http://euractiv.cz

V červnu má dojít k podpisu mezivládní dohody mezi státy, které se projektu účastní – Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem, Rumunskem a Tureckem. „S pomocí Evropské komise můžeme dospět ke kompromisu, který bude naznačen v předběžné dohodě. Do června bude připravena konečná dohoda“, řekl Mitschek.

Generální ředitel řekl, že ihned po podpisu smlouvy společnost začne s realizací projektu. „Podpis dohody vyjasní jak proces specifikace trasy na území účastnických zemí, tak i přípravu vyhodnocení vlivu na životní prostředí“, dodal.

Konsorcium plánuje do konce roku začít s realizací některých kroků, jako je například zadání zakázek na potrubí a kompresní stanice.

„Reálná stavba plynovodu začne roku 2011 a následující rok se rozhodne o dodavatelích“ řekl Mitschek.

Mitschek vysvětlil, že lednová krize mezi Ruskem a Ukrajinou, která postihla mnoho evropských zemí v dodávce plynu „změnila postoje účastníků projektu“, který má snížit závislost Unie na ruskému plynu. Tyto postoje jsou nyní kladné, řekl.

Mitschek též řekl, že došlo k výraznému pokroku ve vyjednání s Tureckem a projekt Nabucco se díky němu posunul o krok dál. Polovinu kapacity plynovodu využijí akcionáři, zbytek bude nabídnut lodním přepravcům. „Už jsme získali souhlas regulátorů v Bulharsku, Maďarsku, Rakousku a Rumunsku,“ dodal.

Mitschek odmítl pochyby nad tím, zda bude dostatek plynu na využití kapacity plynovodu, a řekl, že se Nabucco bude spoléhat na několik zdrojů a potenciálně i na Rusko. „Gazprom může být jedním z dodavatelů“, řekl, ale zároveň dodal, že ruská spoluúčast v projektu není na pořadu dne.

„Očekávám dodávky z Iránu, včetně terminálů LNG. Možné jsou i dodávky z Iráku a Egyptu. Avšak pro jejich uskutečnění je zapotřebí politická stabilita. Ázerbajdžán a Turkmenistán se mohou též podílet na projektu, protože v kaspické oblasti vzniknou dobré investiční podmínky.“

K otázce financování projektu Mitschek řekl, že společnost již vyjednává s Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a s úvěrovými agenturami zaměřenými na podporu exportu.

„Na setkání v Budapešti před dvěmi měsíci výkonný předseda Evropské investiční banky Philippe Maystadt oznámil, že banka je připravena financovat 25% projektu, což je více než dvě miliardy eur. Úvěrové agentury jsou připraveny financovat dodávky a výstavbu“, řekl Mitschek.

REKLAMA
REKLAMA