Jižní koridor: plynovod TAP získává další body

Konsorcium, které stojí za projektem Transjadranského plynovodu TAP, má podle interního zdroje „odevzdáno už 99 % žádostí nutných pro výstavbu“. TAP se tím stává zřejmě favoritem v soutěži o plyn, který leží v ázerbájdžánských nalezištích Šah Deniz.
Plyn potrubí stavba
Zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Michael Trolove.

Z oficiálního sdělení společnosti vyplývá, že TAP už konsorciu, které bude provádět těžbu v ázerbájdžánských nalezištích Šah Deniz, odevzdal téměř všechny žádosti. Ve všech třech zemích, jejichž územím bude plynovod procházet (Albánie, Řecko, Itálie), má navíc zajištěnou výjimku z přístupu třetích stran.

Výjimka společnosti TAP AG umožní vstoupit do dlouhodobých kontraktů typu „ship or pay“ s dodavateli z ázerbájdžánských nalezišť (na základě těchto smluv se přepravce může vzdát části kapacit a zvýšit tak jejich fyzické využití).

TAP má oproti svým konkurentům v tzv. jižním koridoru navíc jednu výhodu, která spočívá v tom, že člen konsorcia, norský Statoil, vlastní 25 % práv na těžbu v Šah Deniz.

Žádostmi se nyní bude zabývat Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), která se zaměří především na dodržování standardů ochrany životního prostředí. Souběžně s tím bude v Albánii, Řecku a Itálii pokračovat vyhodnocování vlivů na životní prostředí (EIA) a vyhodnocování sociálních dopadů.

Podle Lisy Givert, mluvčí konsorcia TAP, společnost vypořádává připomínky od více než 2.000 subjektů, které jsou výstavbou plynovodu dotčeny. Řada příspěvků prý byla vyhodnocena s cílem upravit trasu, a vyhnout se tak citlivým oblastem a oblastem s bohatým kulturním dědictvím.

Klíčová role připadne Turecku

Ázerbájdžánská státní energetická společnost mezitím oznámila, že z nalezišť v Šah Deniz bude schopné přepravit do Evropy 10 miliard kubických metrů ročně. Zahájení těžby se plánuje na rok 2017.

Odhadované množství přesně odpovídá projektované kapacitě projektu TAP a jeho konkurenta, interkonektoru mezi Tureckem, Řeckem a Itálií (ITGI), ale ne plánované kapacitě dalšího konkurenčního projektu, Evropskou unií podporovaného Nabucca (ta má dosahovat 38 miliard kubíků plynu ročně).

TAP i ITGI mají ale využívat přepravní kapacity současných tureckých plynovodů.

„Je nezbytné, aby dříve, než padne rozhodnutí o variantách plynovodů, Turecko s Ázerbájdžánem podepsalo dohodu o prodeji zemního plynu a poplatcích za tranzit,“ řekla agentuře Bloomberg ředitelka konzultační společnosti CMX Caspian and Gulf Consultants Ltd. Jennifer Coolidge.

O dodávky plynu z nalezišť v Šah Deniz se uchází také Turecko. 

REKLAMA
REKLAMA