Distributoři chtějí podporu pro „chytré sítě“

Vývoj takzvaných „chytrých“ nebo také „inteligentních“ sítí (smart grids) si vyžádá změnu současného postoje k jejich financování, který je zaměřen především na snižování nákladů, tvrdí zástupci distributorů. Dodatečné fondy na chytré sítě půjdou z kapes spotřebitelů, distributorům se totiž příliš nevyplatí je instalovat.

Evropské distributory elektřiny trápí zajímavý paradox: Unie po nich požaduje, aby přispěli ke snižování spotřeby a emisí skleníkových plynů, ale na druhou stranu jim za vylepšení sítí nenabízí žádnou odměnu. Zaznělo to na konferenci pořádané sdružením elektrárenských společností Eurelectric minulý týden v Bruselu. Distributoři volají po tom, aby jednotliví národní regulátoři neoceňovali pouze snižování nákladů, ale více podporovali také investice do udržitelných distribučních sítí.

Nedávno problém, na který v Bruselu upozornili distributoři, jasně pojmenoval velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška: „Ukažte mi jedinou společnost na světě, která se bude snažit, aby poptávka po jejím hlavním výrobku poklesla,“ říká Bartuška s upozorněním, že chytré sítě s novými měřícími přístroji umožní zákazníkům lépe kontrolovat, tedy v mnoha případech snižovat, spotřebu, což rozhodně není v zájmu distribučních společností.

Právě instalace nových měřících zařízení je prvním krokem k chytrým sítím. Ty mají být v budoucnu postavené na plné digitalizaci, která umožní distributorům lépe (v reálném čase) spravovat soustavu, vést elektřinu jak k zákazníkovi, tak od něj, a efektivněji integrovat obnovitelné zdroje energie. To zní sice pěkně, ale chytré sítě přijdou na miliardy eur, které se distributorům jen těžko navrátí.

„Předpokládá se sice, že distributoři elektřiny budou i nadále nositeli inovací, ale musíme si uvědomit, že oni nevidí žádný profit ze snižování emisí CO2. Nejsou zapojeni do systému EU ETS, a tak nemají příjmy z investic na podporu obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil šéf Eurelectric Hans Ten Berge.

Do konce příštího roku by měly členské státy přijít se závaznými standardy pro měřící přístroje nové generace a do roku 2012 bude jasno o přesném harmonogramu jejich zavádění, načrtla Komise.

Slunce a vítr dělají problémy

Ani čeští distributoři (ČEZ, E.ON, PRE) se tedy nyní do instalace chytrých sítí a nových měřících zařízení příliš nehrnou. Teď řeší úplně jiný problém – s již zmiňovanými obnovitelnými zdroji energie. Jejich živelná podpora totiž v Česku vedla do situace, kdy (hlavně díky fotovoltaice) už nestačí kapacita české distribuční soustavy a v mnoha oblastech je problém s rezervováním kapacit pro obnovitelné zdroje (EurActiv 2.11.2009).

Potíže s obnovitelnými zdroji však nemají pouze jednotlivé distribuční sítě, ale celá česká přenosová soustava. Tentokrát však není hlavní zádrhel ve slunci, ale ve větru, který pohání elektrárny na severu Německa. Ty minulý týden (jako ostatně i v listopadu 2008) pořádně zahýbaly s českou sítí.

„V posledních dnech přenosová soustava odolávala neplánovanému náporu až 1430 MW. Namísto sjednaného exportu ve výši 130 MW do Německa (Vattenfall) k nám v posledních dnech fyzicky přitékalo až 1300 MW. Dalších asi 1000 MW z německých větrných elektráren neplánovaně přitéká přes polskou přenosovou soustavu,“ vypočítává tisková zpráva správce českých sítí společnosti ČEPS.

V Německu už nyní fungují větrné elektrárny o celkovém výkonu 24 600 MW (asi 12 Temelínů) a na pobřeží Severního a Baltského moře se plánují další obří projekty větrných farem. Pokud se zvedne vítr v Německu, zaplatí za zvýšenou produkci elektřiny náklady i čeští spotřebitelé. „V některých elektrárnách je nutné výkon snižovat a jinde jej nahradit, což vede ke zvýšení výrobních nákladů. Provozovatel přenosové soustavy kromě nákladů na tato opatření hradí i náklady na vyšší ztráty vzniklé přenosem elektřiny,“ uvádí ČEPS a dodává, že nápor na soustavu se celý týden negativně projevuje také na její stabilitě.

K závažnějším obtížím, které by vyústily až ve výpadky elektřiny, však nedošlo. Na druhou stranu, jak říká velvyslanec Bartuška: Dokud nenastane v Česku třídenní blackout, nerozproudí se celospolečenská debata o tom, jakým způsobem do budoucna zabezpečit výrobu a přenos elektřiny.

REKLAMA
REKLAMA