Británie má zálusk na čistou energii z moře

Vláda Velké Británie včera (5. dubna) vyhlásila veřejnou zakázku za 24 milionů eur na výstavbu dvou elektráren, které budou u britského pobřeží získávat energii z mořských vln. Odhaduje se, že v budoucnosti by tato energie mohla pokrývat až 20 % celkové národní spotřeby energie.
příboj
zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: dan.

Podle představ britského ministerstva pro energetiku a klimatickou změnu by Velká Británie mohla v budoucnosti pokrývat až 20 % své poptávky po energii z čisté energie získávané z mořských vln nebo pravidelného střídání přílivu a odlivu.

Pomoct by jí k tomu měla výstavba dvou zařízení v britských pobřežních vodách. Ministerstvo na realizaci tohoto projektu vyhlásilo veřejný tendr, jehož vítězové by měli být oznámeni koncem tohoto roku.

„Energie získávána z mořských vln má obrovský potenciál a Spojené království jde zbytku světa příkladem,“ píše se ve stanovisku ministra Grega Bakera.

Od vybudovaných zařízení si země slibuje, že kromě toho, že obyvatelům přímořských městeček a vesnic poskytnou pracovní místa, přispějí také velkou měrou ke splnění cíle, který Británii ukládá směrnice EU o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů z roku 2009. Britská vláda se v ní zavázala, že bude v roce 2020 pokrývat 15 % své energetické spotřeby právě z obnovitelných zdrojů. Pro lepší představu, v roce 2005 se toto procento pohybovalo kolem desetkrát nižší hodnoty.

Vůbec první komerční elektrárna generující energii z burácení mořských vln byla postavena v roce 2008 necelých pět kilometrů od portugalského pobřeží.

Zatímco ochránci životního prostředí jsou z takové výroby energie nadšení (jedná se prakticky o nevyčerpatelný a poměrně stabilní zdroj energie, pří jejíž výrobě nevznikají žádné skleníkové plyny), její realizace není jednoduchá.

Vědci si totiž dlouhou dobu lámali hlavy nad tím, jak zařízení stabilně zakotvit na moři. Lopatky turbín totiž často silný nápor vln nevydržely a praskaly. Známé jsou i případy, kdy se kvůli tomuto problému některá zařízení potopila (například u pobřeží Spojených států).

(EurActiv/Reuters).

REKLAMA
REKLAMA