Česko může s poštovním zákonem narazit i v Bruselu

Podle evropské poštovní směrnice by měl být také český poštovní trh od začátku příštího roku liberalizován. Novela poštovního zákona, který by měl liberalizaci zajistit, se však setkává s kritikou České pošty, soukromých provozovatelů služeb i některých poslanců. Problém spočívá zejména v otázce poskytování tzv. univerzálních služeb.
Poštovní schránky CZ
Zdroj: WikimediaCommons.org, autor: Ludek.

Na konci minulého roku předložila česká vláda Poslanecké sněmovně novelu zákona o poštovních službách. Jejím prostřednictvím má být do českého právního systému implementována tzv. třetí evropská poštovní směrnice, která završuje postupný proces liberalizace evropského poštovního trhu.

Tato směrnice musí být v České republice přijata do konce roku 2012 tak, aby mohla od začátku příštího roku vstoupit v účinnost. ČR totiž patří mezi jedenáct členských zemí, kterým se podařilo vyjednat odklad liberalizace právě na tok 2013. V ostatních státech již předpisy přijaté na základě směrnice platí od roku 2011 (EurActiv 1.2.2008).

Návrh liberalizace poštovních služeb zbavuje dosavadní státní monopoly výlučného práva na doručování zásilek do 50 gramů. Evropská komise jej zveřejnila již v roce 2006 (EurActiv 19.10.2006).

Proti návrhu však dlouhodobě protestovala například evropská levice a zelení v Evropském parlamentu nebo evropské odbory, podle nichž by liberalizace poštovních služeb vedla k propouštění, ztrátě práv zaměstnanců na minimální mzdu nebo ztrátě práva na stávku. V kompromisním znění směrnice se proto uvádí, že ustanovení uvedených práv nebude touto legislativou ovlivněno.

Univerzální služby

Hlavním bodem kompromisního návrhu je tzv. požadavek poskytování univerzální služby. Na jeho základě musí být dopisy doručovány alespoň jednou denně a alespoň pětkrát do týdne. Tyto služby musí být zaručeny i v řídce obydlených oblastech. V prvních pěti letech po liberalizaci bude podle návrhu zákona univerzální služby provozovat Česká pošta.

Právě požadavek poskytování základní služby představuje v případě České republiky problém. Pokud by totiž kvůli provozování univerzálních služeb hrozila společnosti ztráta, měla by být uhrazena prostřednictvím speciálního fondu, do něhož by Česká pošta i soukromí provozovatelé poštovních služeb přispívali podle svého podílu na trhu.

Podle Michala Koliandra ze společnosti Mediaservisu by to v konečném důsledku vedlo k likvidaci privátních poštovních operátorů. Příspěvky na ztrátu by se totiž podle něj mohly v celkové výši pohybovat ve stovkách milionů korun.

Návrh zákona se však nelíbí ani České poště. Její mluvčí Ivo Mravinac upozornil například na nedostatečné definování univerzální služby a nejasný výklad způsobu financování kompenzačního fondu. „Pokud by bylo přijato financování tak, jak předpokládá navržená novela, byl by to velký zásah do ekonomického fungování České pošty,“ dodal.

„Tento model financování je třeba chápat pouze jako jakousi pojistku,“ uklidňuje mluvčí ministerstva průmyslu Veronika Forejtová. Podle dosavadních zkušeností ze zemí, kde již liberalizace proběhla, prý vyplývá, že nenastaly žádné dramatické změny na trhu poštovních služeb, ani vznik čistých nákladů a problémy s jejich financováním, řekla.

Poštovní operátoři však požadují, aby na případné ztráty doplácel státní rozpočet. „To je pro nás neakceptovatelné,“ zdůraznil včera (15. března) poslanec za TOP 09 a zpravodaj zákona Jan Husák.

Česká pošta prý také podle Husáka varuje, že pokud nebude ochráněno její výrazně dominantní postavení, bude zavírat pobočky v malých obcích.

„Pokud by poslanci prosadili takový návrh, který by Českou poštu chránil, šlo by o porušení rovné hospodářské soutěže a České republice by hrozila pokuta ze strany Evropské komise,“ dodal.

REKLAMA
REKLAMA