Plenky by měly být ve vyšší sazbě DPH, vzkazuje Komise ČR

Evropská komise včera zaslala České republice varování, že používání nižší sazby DPH na dětské plenky není v souladu s právem EU a pokud Češi pleny nepřeřadí do vyšší daňové sazby, hrozí jim sankce. Komise však uvažuje, že pleny nakonec v nižší sazbě budou.

Souvislosti:

Systém DPH v Evropské unii se v uplynulých letech zkomplikoval. Státy si mohou vybrat, zda chtějí zboží a služby vystavit dvojí sazbě, snížené a zvýšené (to je případ většiny členských zemí ČR nevyjímaje) či zda chtějí na všechny položky uplatňovat pouze jedinou sazbu (v takovém případě je stanovena minimální sazba DPH na úrovni 15%).

V případě dvojí sazby pravidla Evropské unie vymezují, jaké zboží a služby může být zdaněné nižší a jaké vyšší sazbou. S ohledem na národní specifika se však některým členským státům podařilo vyjednat výjimky z těchto pravidel. Výjimky mají sice pouze omezenou platnost, ale v současné době činí systém značně nepřehledným. Na základě této praxe běžné ve staré Patnáctce se přistupujícím členským zemím podařilo v Přístupových smlouvách vyjednat dočasné udělení výjimek a mohly tak omezený počet zboží a služeb danit nižší sazbou. Letos v únoru však došlo k úpravě Směrnice o DPH a většina výjimek byla zrušena.

Témata:

Komise si včera vyžádala od sedmi členských států včetně České republiky informace o uplatňování nižší sazby DPH na dětské plenky, které je podle ní v rozporu se směrnicí o dani z přidané hodnoty, která byla naposledy upravena letos v únoru.

Česká republika daní dětské pleny sníženou 5% sazbou DPH. Směrnice o dani z přidané hodnoty však pleny mezi položky, které jsou vyjmuty z vyšší sazby, nepočítá.

Komise včera sice s ČR zahájila ohledně dětských plen řízení, je si však podle prohlášení komisaře pro zdanění a cla László Kovácse, vědoma toho, že dětské pleny jsou citlivé téma. Komise oficiálně podporuje politiky, které mají silný sociální rozměr nebo které podporují rodiny v reakci na nepříznivý demografický vývoj v Evropské unii. Komise proto zvažuje, že navrhne Radě přeložení plenek do nižší daňové sazby bez výjimek.

Stanoviska:

Podle mluvčí ministerstva financí Petry Krainové, při zařazení dětských plenek mezi položky se sníženou DPH vycházela z toho, že na plenky se sice explicitně nevztahuje výjimka, ale na druhou stranu členské státy mohou zdaňovat nižší sazbou výrobky hygienické ochrany. Krainová pro ČTK uvedla: “S ohledem na vymezení této kategorie a současně na sociální citlivost spojenou s daným produktem, je Česká republika nadále přesvědčená o tom, že u dětských plen je možné použít sníženou sazbu daně.”

Podle komisaře Kovácse je na jedné straně Komise povinna bdít nad dodržováním evropských smluv a musí zajistit, že všechny členské státy vytvoří pro konkurenci na jednotném vnitřním trhu jednotná pravidla hry. Na druhé straně uvedl, že Komise chápe postup členských zemí, které dětské pleny umístily do nižší daňové sazby, jako pozitivní, jelikož má sociální rozměr a podporuje rodiny.

Další kroky:

Členské státy mají do dvou měsíců Komisi svůj postoj zdůvodnit. Jejich argumenty pak bude brán v úvahu při vytváření zprávy o uplatňování snížených sazeb DPH, kterou chce Komise představit Ecofinu v roce 2007.

Na základě tohoto dokumentu pak ministři rozhodnou, zda seznam položek, které mohou být zařazeny v nižší sazbě, rozšíří.

 

REKLAMA
REKLAMA