Německo nejlépe bojuje s nezaměstnaností mladých, ta se snižuje i v ČR

Německo, Dánsko a Holandsko si vedou nejlépe ze zemí EU při řešení toho, co německá kancléřka Angela Merkelová považuje za největší břemeno Evropy, tedy nezaměstnanosti mladých lidí. Vyplývá to ze zprávy, kterou včera (29. ledna) zveřejnil britský think-tank. Podle ní je Česká republika v boji s nezaměstnaností mezi mladými také poměrně úspěšná.
Mládež
Zdroj: Evropská komise.

Britský think-tank Work Foundation představil závěry vyplývající z údajů o vývoji nezaměstnanosti mladých lidí od roku 2000 do roku 2011. V souvislosti s hospodářskou krizí se po roce 2007 nezaměstnanost zvyšovala téměř ve všech zkoumaných státech. Konkrétně se v letech 2007 – 2011 počet mladých nezaměstnaných lidí v EU zvýšil o 2 %, jak říkají data Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Mezi 18 zeměmi Evropské unie, které byly zahrnuty do analýzy, zaznamenalo v souvislosti s ekonomickou krizí největší úspěch Německo. Nezaměstnanost lidí ve věku 15-24 let tam od roku 2009 klesla o 2 % a v roce 2011 činila 4 %. Think-tank to přisuzuje vyhlášenému německému systému odborného vzdělávání. Do něj se totiž zapojují i velké firmy. 

Přestože zpráva uvádí, že neexistuje jednotné řešení problému, ze zkušeností Německa by se mohly poučit i ostatní státy. Jako dobrý příklad byla také uváděna snaha dánské vlády začít problém řešit včas a role flexibilních pracovních míst v nizozemském systému pracovního trhu.

V České republice se nezaměstnanost mladých snížila mezi lety 2010 a 2011 o 1 % na 5 %. S tímto údajem se Česko řadí mezi státy jako je Nizozemsko nebo Rakousko. 

Naopak největším problémům čelí Španělsko, kde nezaměstnanost mezi mladými v roce 2011 dosáhla 21 %. Ve srovnání s rokem 2007 se jedná o 11% nárůst. Velký počet mladých lidí bez práce je ale také ve Velké Británii (13 %), od roku 2007 se zvýšil o 4 %. 

Sociální krize 

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které se konalo minulý týden, německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že je třeba přijmout opatření, která zamezí politické a sociální nestabilitě. „Naším hlavním cílem musí být představení perspektivy a možná dokonce poskytnutí dočasných opatření, díky kterým se sníží nezaměstnanost. O to jde v blízké budoucnosti,“ pronesla. 

Podle Stefana Scarpetty, zástupce ředitele OECD pro zaměstnanost, Evropa čelí obrovské krizi, kterou vlády musí řešit všemi dostupnými prostředky.  

„Jsem ve skutečnosti celkem překvapený, že v některých zemích, kde nezaměstnanost mladých přesahuje 50 %, nejsou větší sociální tlaky,“ řekla Scarpetta při prezentaci zprávy. 

Pokud se totiž nezaměstnanost vypočítá jako podíl ekonomicky aktivní populace, což vyloučí všechny studenty, jsou statistiky mnohem horší. V Řecku a Španělsku je pak nezaměstnanost mladých vyšší než 50 %. 

Podle Scarpetty je nejvíc znepokojující nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti, která mladé lidi odlučuje od světa práce. Třeba v Itálii už 10 % mladých vzdalo hledání práce, protože nemají žádné vyhlídky. 

„Neúčastní se pracovního trhu prostě proto, že si myslí, že pro ně nejsou žádná pracovní místa,“ řekl Scarpetta.

REKLAMA
REKLAMA