EU zpřísní dohled nad ratingovými agenturami

Zákonodárci Evropské unie dospěli po dlouhém vyjednávání k politické dohodě nad novými pravidly, která by měla zpřísnit dohled nad ratingovými agenturami jako jsou například Fitch nebo Moody's, které jsou označovány za jedny z hlavních viníků současné finanční a hospodářské krize.
McCreevy
Charlie McCreevy, komisař pro vnitřní trh; zdroj: Evropská komise.

Souvislosti:

Ratingové agentury jsou obviňovány z toho, jakou roli sehrály v průběhu finanční krize, zejména při vyhodnocování schopnosti dlužníků splácet své půjčky. Další obvinění se týkají možného konfliktu zájmů. Bankám jejichž zadlužení ohodnocovaly totiž agentury zároveň poskytovaly placené poradenství.

Neschopnost ratingových agentur zjistit skutečnou hodnotu cenných papírů po propuknutí finanční krize vyústila ve volání po zpřísnění regulace.

Komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy uvedl, že ratingové agentury nebyly schopné v sekuritizovaných produktech vyčenichat hnilobu a z těchto produktů se pak v období, kdy si banky odmítají navzájem půjčovat stala toxická aktiva.

Přestože se zpočátku vlády členských zemí a poslanci Evropského parlamentu nebyli schopni shodnout na rozdělení kompetencí, nakonec obě strany souhlasily s přijetím tvrdšího postupu cestou přísnějšího dohledu nad tímto odvětvím, jehož hodnota se pohybuje kolem 4 miliard eur a jemuž dominují americké nadnárodní agentury jako Standard & Poor’s nebo již zmíněná Moody’s.

Témata:

Nejvýznamnějším bodem dohody, k níž zástupci Evropského parlamentu, členských zemí a Evropské komise dospěli ve středu 15. dubna, je otázka registrace a dohledu nad ratingovými agenturami.

Podle dohody by měl za registraci úvěrových agentur dočasně odpovídat Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR), který tvoří zástupci národních regulačních orgánů. Ratingové agentury přitom dosud žádnou registraci v Evropě nepotřebovaly.

Nová pravidla dále požadují, aby CESR vytvořil a spravoval databázi, v níž by byly uložené informace o minulých výsledcích ratingových agentur působících na území EU. To by uživatelům služeb ratingových agentur (například investorům) umožnilo rychle vyhodnotit přesnost jejich předpovědí a porovnat jí s předpověďmi konkurenčních agentur.

V souladu s předběžnými návrhy, které v březnu představila Evropská komise, by výkonem těchto úkolů měl být od roku 2010 pověřen nový evropský orgán, který má být zřízen za tímto účelem.

Parlament je „velice spokojen“

Dohled nad ratingovými agenturami budou zpočátku provádět národní regulační orgány. V druhé fázi tyto pravomoci přejdou na zmíněný evropský orgán. Evropský parlament, který od počátku prosazoval zřízení jediného orgánu, který by byl pověřen zároveň registrací i dohledem nad ratingovými agenturami, tuto dohodu přivítal.

„S dohodou jsem velice spokojen,“ říká Jean-Paul Gauzès, francouzský poslanec z EPP-ED, který má tuto agendu na starosti. Poslanec EurActivu sdělil, že návrh „zohledňuje otázky s nimiž přišel Parlament“.

Na dohodu nakonec přistoupily i členské státy, přestože původně usilovaly o to, aby pravomoci zůstaly na národní úrovni. Vlády nakonec podpořily kompromis, v jehož rámci zůstane dohled v rukou členských států až do roku 2010, kdy vznikne nový evropský úřad pro dohled nad ratingovými agenturami. Některé členské země přitom nevyloučily další jednání, na nichž by došlo k přesnému vymezení pravomocí nového evropského regulátora.

Podle nových pravidel budou ratingové agentury muset zveřejnit jména všech hodnocených společností, jež k jejich celkovým přijmům přispívají z více než 5%. Toto opatření by mělo zamezit zkreslenému hodnocení motivovanému finančními zájmy. Agentury budou mít rovněž zákaz hodnotit společnosti, jejichž akcie nebo finanční produkty jejich analytici vlastní. Analytici se budou navíc muset pravidelně střídat, aby se zabránilo situaci, že by se dostali příliš blízko odvětví, které hodnotí.

Hlasování o směrnici o kapitálové přiměřenosti odloženo

Parlament má o textu nového návrhu hlasovat na svém plenárním zasedání, které se příští týden bude konat ve Štrasburku. Poslanci mají na tomto setkání hlasovat také o směrnici Solventnost II, která upravuje legislativu v pojišťovnictví. Rada ministrů by měla oba návrhy schválit ještě během českého předsednictví.

Hlasování o směrnici o kapitálové přiměřenosti ale Parlament odložil až na své květnové zasedání poté, co se evropské instituce nebyly schopné dohodnout na její podobě. Sporná stále zůstává otázka vztahu kapitálové přiměřenosti a sekuritizovaných produktů, které stály u vzniku současné finanční krize, říká rakouský poslanec Othmar Karas z EPP-ED, který je za tuto agendu zodpovědný.

Další kroky:

  • 21.-24. dubna 2009: Parlament bude hlasovat o nových pravidlech pro ratingové agentury a pojišťovnický sektor (směrnice Solventnost II).
  • 4.-7. května 2009: Parlament bude hlasovat o novelizaci směrnice o kapitálové přiměřenosti.
  • Květen 2009: Komise má připravit detailní plán reformy finančního systému EU.

REKLAMA
REKLAMA