Ekologická daňová reforma v ČR nebude mít v první fázi na ekonomiku velký vliv

ČR zavede v letech 2008-2017 ekologickou reformu, která má zvýhodnit energie, které mají menší dopad na životní prostředí a přispět k omezování emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu se závazky březnové Evropské rady.
Žofínské fórum - plyn
Kulatý stůl Žofínského fóra 17.4.2007 byl věnován ekologické daňové reformě

Souvislosti:

Evropská komise vydala v roce 2003 směrnici o zdanění energetických produktů a elektřiny, která stanovuje minimální spotřební daně z uhlí, elektřiny a zemního plynu. Směrnice umožňuje určitá daňová zvýhodnění, která zemím umožňují vyjmout některé aktivity z daňové povinnosti. Směrnici mají země implementovat do svého právního řádu do roku 2008.

Ekologickými daněmi se české vlády zabývají již od roku 1994, dosud však žádná skutečná ekologická daňová reforma neexistuje. Se vstupem do EU začala ČR na koncepci ekologické daňové reformy pracovat, volby v roce 2006 a následné období bez vlády však přípravu legislativy zpozdilo. Základní principy ekologické daňové reformy proto vláda přijala až letos v březnu.

Témata:

Ekologická daňová reforma byla hlavním tématem včerejšího Kulatého stolu Žofínského fóra.

Reforma má být rozdělena na tři etapy. V první etapě má být do konce dubna 2007 implementována evropská směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny tak, aby nabyla účinnosti k 1. lednu 2008. Zároveň vláda nechá vypracovat studii, na jejímž základě rozhodne, které položky mají být zdaněné a do konce listopadu připraví návrhy pro další postup.

V druhé etapě má do konce roku 2008 dojít k vytvoření záměru pro legislativní úpravu. S nejvyšší pravděpodobností budou zdanění vystaveny elektřina, plyn a některá tuhá paliva.

V třetí etapě má vláda do roku 2012 připravit plán pro léta 2014-2017, v němž posoudí, je-li třeba ekologické daně dále prohlubovat a určit další postup.

První etapa počítá s vytvořením tří oddělených zákonů pro zdanění elektřiny, plynu a pevných paliv. Ve všech jmenovaných případech budou předmětem zdanění energetické produkty, které mají negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Daňové sazby, se kterými se v zákonech počítá mají odpovídat minimálním požadavkům evropské směrnice. Teprve v dalších fázích reformy má dojít k úpravě zdanění s cílem internalizovat negativní externality, které představují např. emise skleníkových plynů, nebo zvýhodnit výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Již v první fázi reformy mají být od daně osvobozené ekologické, či ekologicky méně náročné zdroje energie. Zároveň mají být osvobozené některé aktivity s cílem zabránit dvojímu zdanění.

Očekávaný výnos první fáze ekologické daňové reformy je 4,3 miliardy Kč pro rok 2008. Z počátku by tedy neměla reforma představovat výraznější nárůst daňového zatížení a zvýšení daní by navíc mělo být vyrovnáno snížením jiných daní tak, aby byla zajištěna fiskální neutralita.

Stanoviska:

Přestože podle místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka dopad reformy nebude v první fázi příliš významný, je mimořádně důležité, že budou vytvořeny alespoň základní principy, na nichž lze v dalších fázích reformy navázat tak, že ekologické daně budou plnit svou úlohu při internalizaci dopadů na životní prostředí, zejména s ohledem na závazky z březnové Evropské rady, která se zavázala ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů do roku 2020, ke zvyšování energetické účinnosti a dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.

V současné době v ČR neexistují mechanismy, které by zvýhodnily takové zdroje energie, které mají menší dopad na životní prostředí. Bursík poukázal například na komplikovanou dotační politiku pro jednotlivé alternativní zdroje energií. Alternativní zdroje energií nejsou podporovány rovnoměrně. Zatímco v případě stavby větrných elektráren se komerční úvěry vyplatí, v případě fotovoltaiky nikoliv. Ekologická daňová reforma by tento stav měla změnit. V dalších fázích by navíc měla přinést do rozpočtu takové příjmy, které dovolí snížení nepřímých nákladů práce.

Podle Martina Herrmanna, předsedy představenstva RWE Transgas, musí ekologická daňová reforma především přinášet signál o tom, jaké energie odebírat. Opatření však nejsou v české reformě konstruována jako ekologické daně, ale jako spotřební daně. Ekologická daňová reforma by měla především diferencovat paliva a energie podle jejich vlivu na životní prostředí. V současné době však platí, že škodlivější energie jsou levnější. Cílem ekologické daňové reformy nemá být podle Herrmanna naplnění státní kasy, ale ochrana životního prostředí.

Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie (ČPU), uvedl, že v první fázi reformy ke zvýhodnění určitých typů paliv nedojde, vyjádřil však naději, že zemní plyn bude klasifikován jako nízkoemisní zdroj a v dalších fázích dojde k jeho daňovému zvýhodnění. „Ekologicky šetrnější paliva, ke kterým patří i zemní plyn, by měla být zvýhodňována. Právě tento princip má naplňovat ekologická daňová reforma…Přichází tedy doba, kdy se vyplatí zodpovědně uvažovat o využívání předností zemního plynu a návratnosti plynového vytápění,“ říká Kastl.

Generální ředitel společnosti Unipetrol Francois Vleugels varuje, že zvýšení daní v případě ropy a ropných produktů nic nezmění. Daně a poplatky tvoří v případě ropných produktů již dnes až 52% ceny. Nová ekologická daň by proto byla „pouze další daní“ a vedla by jen ke zvýšení cen.

Další kroky:

První fáze ekologické daňové reformy má vstoupit v platnost k 1. lednu 2008.

REKLAMA
REKLAMA