Ceny přírodních zdrojů rostou, EU ale trhy omezovat nechce

Francouzské návrhy na zpřísnění regulace na trhu s komoditními deriváty u ostatních členských zemí nenacházejí zjevně dostatečnou podporu. Ministři průmyslu se mají dnes shodnout na tom, že za růstem cen přírodních zdrojů a zemědělských surovin mohou překážky na straně nabídky i poptávky a reakce EU by měla být „promyšlená a tržně orientovaná“.
uhelný důl
http://euractiv.cz

Některé země EU v čele s Francií viní z výkyvů na trzích s přírodními zdroji a zemědělskými surovinami spekulanty a tvrdí, že je třeba takové jednání omezit. Proto také Francie na podzim loňského roku zahájila tažení za přísnější regulaci trhů s komoditními deriváty.

Prohlášení, které dnes mají přijmout ministři průmyslu, je ale mírnější a obviňování finančního sektoru se vyhýbá. Nevyzývá ani k žádným radikálním regulatorním opatřením, jakými by bylo například omezování pozic na komoditních trzích.

Podle pracovní verze dokumentu za vyšší volatilitu na trzích s energiemi, kovy a potravinářskými komoditami nemohou ani tak finanční trhy, jako spíše nedostatky v dodavatelských a distribučních řetězcích.

V materiálu, který před samotným jednáním ministrů předjednali již zástupci členských států, se píše, že důvodem dlouhodobě rostoucích cen je „především plynulé zvyšování světové poptávky po přírodních zdrojích a komoditách“.

Podle ministrů by se „integrita a transparentnost“ trhů s komoditními deriváty měla zvýšit, ale EU by měla jednat „promyšleně a tržně“ a reagovat současně na zvýšenou cenovou volatilitu a rizika v podobě možných přerušení dodávek.

Ministři mají Evropskou komisi také vyzvat, aby navrhla, jak zlepšit recyklaci surovin a vyhodnotila, zda by bylo vhodné přistoupit k tvorbě zásob „klíčových přírodních zdrojů“.

Členské státy Komisi dále požádají, aby problematiku nadměrných cenových výkyvů řešila v rámci skupiny zemí G20. Uvedené výzvy je podle ministrů třeba řešit také v rámci dalších evropských politik – zahraniční, obchodní, soutěžní, průmyslové, environmentální nebo zemědělské.

Ministři dnes Komisi vyzvou, aby připravila materiál, na jehož základě by důlní a těžařské společnosti musely začít zveřejňovat informace o svých financích.

Evropská komise v roce 2008 představila strategii pro oblast přírodních surovin a navrhla tři pilíře, jejichž prostřednictvím by měla EU na omezené zásoby přírodních zdrojů reagovat. Podle tohoto materiálu by měla Evropa usilovat o zlepšení přístupu k přírodním zdrojům na světových trzích, zlepšit podmínky pro těžbu v zemích EU a konečně snížit spotřebu přírodních surovin jejich úspornějším využíváním a pomocí recyklace.

Letos v únoru Komise představila sdělení k přírodním surovinám, jehož součástí jsou i opatření, jejichž úkolem je posílit transparentnost na finančních a komoditních trzích.

REKLAMA
REKLAMA