Poštovní monopoly se asi prodlouží

Odklad plné liberalizace důležitého sektoru evropské ekonomiky až o tři roky je podle mnoha signálů „na spadnutí“. Mezi hlavní odpůrce navrhované legislativy patří už tradičně Francie. Konečné rozhodnutí padne na začátku června.

Souvislosti:

Evropská unie nedovede liberalizační proces v sektoru poštovních služeb stále dotáhnout do konce, i když ji tento problém pálí už bezmála 20 let. Bílá kniha ES nastiňující základní principy otevírání poštovního trhu spatřila světlo světa v roce 1988. Dalších téměř 10 let trvalo, než byla schválena první směrnice. Rok 1997 tedy znamenal zlom – konec úplného monopolu národních poštovních společností, ovšem pouze v segmentu zásilek nad 350 gramů. O pět let později se konkurence dostala i ke všem obsílkám těžším než 50 gramů. Zbývá tedy liberalizovat poslední ale zásadní skupinu nejmenších dopisů. Ta reprezentuje 70% veškeré pošty a generuje 60% všech příjmů v tomto sektoru ekonomiky. Poštovní služby celkem odpovídají asi za 1% unijního HDP a zaměstnávají přibližně 1,7 miliónu lidí.

Témata:

Posunout liberalizační proces, který by měl Evropanům přinést levnější, rychlejší a efektivnější služby fungující i přes hranice, do jeho finální fáze se na podzim pokusil Charlie McCreevy. Komisař pro vnitřní trh předložil návrh třetí směrnice týkající se tohoto problému. Všechny překážky volnému trhu mají, jak o tom mluví už předchozí legislativa, zmizet v roce 2009.

Přístup mnoha členských zemí však zůstává, mírně řečeno, váhavý. Pro odklad liberalizace podle týdeníku European Voice lobuje především Francie, Belgie a Lucembursko. Do tohoto tábora se řadí také Španělsko, Řecko, Maďarsko a Polsko. Naopak pro urychlení celého procesu by určitě hlasovaly severské země, Velká Británie, Německo a Nizozemí, v nichž je poštovní trh již otevřen konkurenci, a nebo se tento krok v nejbližší době chystá.

Co odpůrcům na liberalizaci služeb vadí? Když pomineme zakořeněné ochranářství „národních šampiónů“ v myslích mnoha evropských politiků, pak spory panují především nad otázkou zajištění všeobecné dostupnosti poštovních služeb. Současní monopolisté totiž ze svého zisku částečně doplácejí na nerentabilní zajišťování služeb i v odlehlých oblastech. Podle návrhu Komise by dostupnost měla být zajištěna pomocí řady nástrojů, včetně dotování ztrátových aktivit jednotlivým společnostem. Otázkou také zůstává, jak bude v praxi probíhat jednání o zpřístupnění současné poštovní infrastruktury nově vstupujícím firmám.

Stanoviska:

Europoslanec Markus Ferber, předkladatel zprávy o liberalizaci poštovních služeb do parlamentního výboru, k jednání minulý týden uvedl: „Návrh Evropské komise byl brán vážně a byl v podstatě jedinou možností, jak s otevřením trhu pohnout. Ale zprávy z Rady EU a z parlamentu naznačují, že ho podporuje jen menšina.“

UNI Europa Postal, odborová organizace evropských pošt, problém komentovala takto: „V plném otevření trhů můžeme jen těžko hledat jakékoliv pozitivní sociální důsledky.“

„Liberalizace trhu by mohla vést k poklesu kvality služeb, především pak k nižší frekvenci výběrů poštovních schránek a omezení otvíracích hodin pošt v odlehlejších oblastech,“ tvrdí zástupci Poczta Polska, Polské pošty.

Další kroky:

V nejbližší době dojde k hlasování o návrhu směrnice ve výboru pro dopravu Evropského parlamentu. Na začátku června ho budou projednávat jednotliví ministři členských států Unie v Radě.

REKLAMA
REKLAMA