Financování malých podniků v EU se podle odborníků musí zlepšit

Evropská komise si tento týden znovu vyslechla, že se podmínky pro malé a střední podnikání (MSP) v Evropské unii musí zlepšit. Bez malých firem se zaměstnanost hned tak nezvýší, upozorňují experti.

Musíme si uvědomit, že malé a střední podniky jsou v EU „jediným zdrojem nových pracovních míst,“ prohlásil na setkání skupiny, která pod vedením komisaře pro průmysl a podnikání Antonia Tajaniho řeší financování malých podniků, výkonný ředitel Skupiny Londýnské burzy Xavier Rolet.

Rolet komisaři Tajanimu a členům Fóra pro financování MSP přednesl několik doporučení. Fórum Evropská komise založila minulý rok a jeho úkolem je představit návrhy konkrétních politik.

Šéf Londýnské burzy novinářům sdělil, že za největší výzvu, které MSP musí čelit, považuje přístup k financím.

Daňové úlevy na úrovni EU

Podle Roleta by Evropa měla zavést daňové úlevy, kterými by velké společnosti motivovala k investicím do začínajících firem, inovací a nových technologií. Ředitel burzy je také pro zavedení „specifického režimu pro kótování MSP, které působí na evropské úrovni“. Londýnská burza v současné době již několik trhů určených výhradně MSP provozuje.

„Čelíme dnes hluboké krizi,“ prohlásil Rolet, který v letech 2000-2008 působil ve vedení investiční banky Lehman Brothers. „Nebyli jsme schopni náležitě pracovat s pákovým efektem a to vyvolalo finanční krizi, která silně ovlivnila schopnost firem investovat,“ dodal.

Nová pracovní místa podle něj nebudou v nejbližší době vznikat ani ve veřejném sektoru, ani ve velkých firmách. Evropské vlády v současné době šetří a na velké společnosti se nedá spolehnout, protože i ve chvíli, kdy výnosy rostou, korporace neustále hledají cesty jak náklady snížit, vysvětlil Rolet.

„Tím pádem je to na sektoru MSP. Nejen, že je to z hlediska tvorby pracovních míst nejdůležitější segment, ale ve skutečnosti je to v EU dokonce jediný zdroj nových pracovních míst,“ uvedl. Pokud by se každé z 23 milionů evropských firem pomohlo vytvořit jedno jediné pracovní místo, nezaměstnanost by zmizela, prohlásil prezident Londýnské burzy.

Spolupráce mezi bankami a MSP

Místopředseda Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani novinářům sdělil, že usiluje o to, aby hospodářská politika EU vycházela především z reálné ekonomiky.

„Mým cílem je uzavřít kvalitní partnerství mezi finančním sektorem, bankami, službami, firmami a MSP,“ prohlásil komisař. Tajani dodal, že úkolem Fóra pro financování MSP je přijít s návrhy, jak zlepšit přístup MSP k financím. Fórum podle něj řeší tři hlavní oblasti: vztahy mezi MSP a bankami, rizikový kapitál a přístup na kapitálové trhy.

Komisař v této souvislosti uvedl, že by banky měly využívat přístup k nástrojům financování, kterými disponuje EU, například Evropskou investiční banku (EIB). „Občas to není věc nových pravidel, jako spíše otázka odstranění byrokratických překážek,“ poznamenal.

Pokud jde o přístup k rizikovému kapitálu, komisař uvedl, že v této oblasti spolupracuje se svým kolegou Michelem Barnierem, komisařem pro vnitřní trh. Společně prý hledají způsob, jak zajistit, aby fondy rizikového kapitálu mohly investovat ve všech zemích EU.

Komisař přislíbil, že na příštím setkání by se Fórum mělo zabývat už konkrétními návrhy. Návrh akčního plánu k financování MSP by Komise ráda představila do konce tohoto roku.

REKLAMA
REKLAMA