Eurobarometr: Češi jsou ke společenské odpovědnosti firem ve srovnání s ostatními státy EU spíše skeptičtí

V důsledku hospodářské krize se podle Evropanů zhoršila společenská odpovědnost firem. Významná část veřejnosti se totiž domnívá, že firmy věnují méně pozornosti dopadu, který mají na společnost a životní prostředí, než tomu bylo před deseti lety. Vyplývá to z celoevropského průzkumu veřejného mínění (Eurobarometr) na téma společenské odpovědnosti firem. Ukázalo se mimo jiné, že česká veřejnost se o ni v rámci EU příliš nezajímá.
export (byznysmeni si házejí globusem)
zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

V Eurobarometru, jehož výsledky byly zveřejněny minulý týden, se 39 % občanů EU připojilo k názoru, že firmy se věnují dopadům svého chování na společnost méně než před deseti lety. Přibližně stejné procento Evropanů se pak domnívá, že se firmy svou společenskou odpovědností naopak zabývají více. Ve srovnání s dalšími světovými hráči to není moc dobrý výsledek (například v Brazílii je to 79 %). Češi jsou navíc ještě skeptičtější, větší odpovědnost firem pozoruje jen 29 %.

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je v současnosti poměrně aktuálním tématem. Postupně se k němu totiž vyvíjí nový přístup – firmy odhalují potenciál, kterým můžou jejich aktivity ve prospěch společnosti přispět k posílení vlastní konkurenceschopnosti (více k tématu na EurActivu).

Evropská komise definuje CSR doslova jako „odpovědnost firem za jejich dopad na společnost“. Společnosti by se měly snažit, aby tento dopad byl pozitivní, v otázce, zda se jim to daří, jsou ale občané EU rozděleni. Jen o málo víc než polovina (52 %) respondentů totiž považuje celkový vliv firem na společnost za pozitivní.

Napříč státy EU se pak tento pohled značně liší. Například v Dánsku vnímá pozitivní vliv firem 85 % občanů, v Itálii jen 36 %. V České republice hodnotí dopad firem pozitivně 42 % občanů, většina Čechů se tedy domnívá, že je vliv společností negativní.

Mezi nejvíce negativními dopady Evropané v průzkumu zmiňovali korupci (41 %), propouštění (39 %) a znečištění životního prostředí (také 39 %). Naopak za hlavní přínos firem pro společnost lidé v EU považují vytváření pracovních míst (57 %), na druhé příčce se umístil jejich podíl na hospodářském růstu (32 %).

Nezájem Čechů

V tomto ohledu jejich hodnocení pravděpodobně komplikuje nízká úroveň informovanosti občanů o tom, co konkrétně firmy dělají v rámci své společenské odpovědnosti. Dostatečně informováno se totiž cítí být jen 36 % Evropanů. EU si tak nevede příliš dobře v porovnání s dalšími světovými státy, například v USA dosahuje úroveň informovanosti o CSR 63 %.

Na druhou stranu, občané EU se o to, co pro společnost firmy dělají, zajímají. Uvedlo to 79 % dotázaných. Občané České republiky se ale vymykají průměru – ve všech zemích EU kromě Česka se o to, co firmy dělají, zajímají alespoň dvě třetiny občanů. V České republice je to jen 55 %.

REKLAMA
REKLAMA