Brusel vyloví zapadlý návrh na harmonizaci základu firemních daní

Evropská komise se letos chystá oprášit svůj návrh harmonizace daňového základu pro firmy působící ve více členských zemích EU. Přestože po daňové harmonizaci volají v Paktu pro konkurenceschopnost také Německo a Francie, zjevně si od ní slibují něco jiného než Komise.
Algirdas Šemeta
Algirdas Šemeta, komisař pro daně a cla; zdroj: Evropská komise.

Německo na nedávném summitu EU představilo s podporou Francie ostatním členským zemím tzv. Pakt pro konkurenceschopnost, v němž je mimo jiné vyzvalo k daňové harmonizaci a harmonizaci politik na trhu práce. Německo-francouzský tandem tvrdí, že s pomocí naznačených reforem se v eurozóně podaří odstranit strukturální nerovnováhy, které v minulosti vedly k prohloubení dluhové krize.

O tom, jak by případná harmonizace v oblasti daně z příjmu právnických osob měla podle obou zemí v budoucnu vypadat, není zatím nic známo. Francie a Německo jsou ale spolu s některými dalšími zeměmi známými kritiky daňové politiky Irska, které se v minulosti stalo rájem pro investory zčásti i díky nízké sazbě daně z příjmu právnických osob.

Oba státy vidí v irské 12,5% sazbě nekalou daňovou konkurenci a usilují o její odstranění. Je tedy pravděpodobné, že se jejich současné úvahy o zavedení daňové harmonizace ubírají právě tímto směrem.

Irsko zůstává každopádně neústupné a veškerý tlak na zvyšování daňové sazby odmítá jako útok na národní suverenitu (naposledy se tak stalo při vyjednávání o mezinárodní půjčce EU a MMF).

Odlišné názory

Evropská komise, která se o harmonizaci v oblasti daně z příjmu právnických osob pokouší již 10 let, nyní v německo-francouzském návrhu vidí příležitost, jak kontroverzní agendu prosadit. Exekutiva si ale zjevně od harmonizace slibuje něco jiného než Francie s Německem.

V harmonizaci národních daňových systémů v oblasti korporátních daní Komise vidí nástroj, který pomůže zvýšit konkurenceschopnost nadnárodních evropských podniků, tvorbu nových pracovních míst a vyšší hospodářský růst.

V roce 2001 proto představila návrh na vytvoření tzv. společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB). Od té doby pro něj ale nebyla schopna mezi členskými státy nalézt dostatečnou podporu.

V Evropské unii je v současné době 27 různých pravidel pro výpočet daně z firemních příjmů a pro společnosti, které působí v několika členských státech najednou, to znamená vyšší náklady. Komise věří, že vytvořením jednotného daňového základu by firmám část nákladů odpadla, což by pak zvýšilo množství přeshraničních aktivit a objem investic.

„Naším cílem je snížit podnikům náklady na plnění (legislativních) požadavků a usnadnit jim využívání úspor z rozsahu,“ řekl novinářům zástupce Evropské komise pod podmínkou anonymity.

„Firmy dnes musí zvládnout 27 různých pravidel pro výpočet zdanitelných zisků, což zvyšuje náklady na jejich plnění, administrativní zátěž a vyžaduje to komplexní přizpůsobovací mechanismy,“ uvedla Emer Traynor, mluvčí komisaře pro zdanění a cla Algirdase Šemety.

Jak se zdá, otázka daňového dumpingu není pro Komisi tolik důležitá a šlo by spíš o určitý vedlejší efekt. „Pochopitelně, zavedením CCCTB dojde také k omezení možnosti daňového plánování nebo přesouvání zisků,“ řekl zástupce Komise. „Nehmotná aktiva můžete velmi snadno přesunout do země s nižším zdaněním. S CCCTB by to už nebylo možné.“

Jak ale dodal, pro Komisi je omezování daňové konkurence podružné, za důležitější považuje lepší fungování vnitřního trhu.

Žádná harmonizace

Komise si je také vědoma toho, že jakékoliv pokusy o harmonizaci v daňové oblasti narazí na odpor některých členských států. K CCCTB měla v minulosti výhrady Velká Británie a i pro Českou republiku je daňová harmonizace „problematická“.

„My nepřipravujeme plnou harmonizaci,“ říká zástupce Komise. Zdanění „spadá hodně do národních kompetencí“, je to „citlivá oblast“ a „pro Irsko je silně emocionální“, dodal.

„Musím zdůraznit, že v žádném případě nejde o harmonizaci daňových sazeb – neplánujeme žádnou harmonizaci sazeb, je to otázka národní suverenity,“ říká mluvčí komisaře Šemety.

Traynor dodala, že pokud by se jej podařilo prosadit, byl by systém dobrovolný. „K CCCTB by se přihlásily pouze firmy, které by se chtěly přihlásit,“ vysvětlila. Plán má podle ní podporu většiny podniků, řekla a dodala, že by komisař Šemeta měl návrh představit v první polovině roku 2011.

REKLAMA
REKLAMA