EU i ČR při hledání řešení krize ztrácí cenný čas, shodli se odbory se zaměstnavateli

Česká republika, ale i Evropa jako celek, ztrácí cenný čas na to, aby nalezla efektivní lék na hospodářskou krizi. Evropská osmadvacítka i česká státní správa se doslova topí v množství strategií, ty ale postrádají konkrétní řešení a navíc mezi politiky chybí silná osobnost, která by byla schopná je zrealizovat. Na nedávné konferenci se na tom shodli zástupci českých odborů a zaměstnavatelů.
růst
zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Danilo Rizzuti

Hospodářská krize již několikátým rokem sužuje evropský kontinent. Ekonomové se vesměs shodují, že se nejedná o typickou cyklickou krizi, kterou popisují ekonomické učebnice a jež je přirozenou součástí hospodářského cyklu, ale jde o krizi zásadní, která zasahuje celý systém.  

„Jde o totální selhání systému a vývoj po pěti letech to potvrzuje,“ uvedl na nedávné konferenci věnované dopadům ekonomické, finanční a sociální krize na budoucí generace, kterou pořádal Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS), ekonomický poradce odborů Jaroslav Ungerman

S jeho slovy souhlasí i Boris Dlouhý, ředitel sekce hospodářská politika a makroekonomické analýzy při Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). „Krize je neobvyklá, historická a fatální,“ řekl. Tím, že již trvá několikátý rok v řadě a otřásla celou ekonomikou, přestává být podle něj pouze krizí hospodářskou, ale stává se z ní i krize sociální a politická. 

Ungerman je přesvědčen, že EU, a stejně tak Česká republika, si však vážnost krize stále neuvědomují. Důkazem toho, že se situace v Evropě nelepší, jsou podle něj alarmující statistiky nezaměstnaných, především pak mezi mladými lidmi do 25 let. Od roku 2007 totiž nezaměstnanost mladých lidí v EU vzrostla téměř o deset procent a podle posledních dostupných informací se nyní v průměru blíží ke 24 %. V EU se tedy aktuálně nachází zhruba 7,5 milionu mladých bez práce. 

„Je potřeba si uvědomit, jaký dopad bude mít fakt, že tak velké množství mladých lidí nemůže najít práci, na budoucí generace,“ obává se Ungerman. „Jsem proto přesvědčen, že tento problém během dalších 10-15 let celou společnost rozloží,“ dodává.

Ujede vlak 

I přesto, že Evropská unie v průběhu minulých měsíců sáhla po některých opatřeních, aby nezaměstnanost mezi mladými lidmi snížila, zástupci českých odborů se obávají, že to nestačí (více o opatřeních EU EurActiv 28.6.2013). „Evropská rada již nějaké kroky podnikla a přijala určitá opatření. Ta ale obsahují pouze všeobecně známé pravdy, kterým chybí konkrétní kroky,“ uvedl na stejné konferenci Vít Samek, vedoucí právního a sociálně-ekonomického oddělení ČMKOS. 

Absence vize, jak z celoevropské systémové krize ven, není typická pouze pro unijní instituce, ale trápí i českou politickou scénu. Podle Borise Dlouhého z SP CŘ, chybí České republice charismatická a rozhodná osobnost, která by takovou vizi, nejen představila, ale zároveň by byla schopná se za ni postavit a realizovat ji. 

„Nemyslím si, že by politici nevěděli, co mají dělat, oni to pouze vědět nechtějí,“ řekl Dlouhý.

Další důležitou otázkou je podle Dlouhého kvalita a efektivita státní správy. Běžně se totiž stává, že pokud nějaká strategie vznikne, narazí na tzv. rezortismus, kdy spolu ministerské rezorty nespolupracují a každý hraje takříkajíc sám za sebe.  

Stejně jako zástupce zaměstnavatelů je ekonomický poradce odborů Ungerman přesvědčen, že v případě České republiky nechybí politikům pouze vize, ale i odhodlání provést důležité systematické změny. To je ale přesně to, co si řešení současné ekonomické situace žádá. „Když se podíváte na českou politiku, vidíte nějaké odhodlání?“ ptá se.

Zaměstnavatelé i odboráři se proto shodují na tom, že pokud se Česká republika (a v širším měřítku i celá Evropa) nevzpamatuje, hrozí, že jí pomalu, ale jistě ujede vlak. 

„Stejně jako při startu krize před pěti lety se promarňuje to nejcennější, tedy čas na přijetí smysluplných protikrizových opatření,“ myslí si Jaroslav Šulc, ekonom a poradce v makroekonomickém oddělení ČMKOS.

„Zaměstnanci mají zájem na tom, aby česká ekonomika nešla ke dnu, a v tom jsme na stejné lodi se zaměstnavateli,“ uvedl také. 

Není impuls 

Odborové svazy proto již v loňském roce představily svou vlastní vizi, jak zemi vyvést z přetrvávající krize. Letos na jaře na ni navázaly dalším materiálem. Odboráři v něm poukazují především na to, že v roce 2012 zůstalo HDP o 1,5 % pod úrovní roku 2008 a české vládě (Petra Nečase) se nepodařilo hospodářský růst opětovně nastartovat. 

„Tyto tendence opravňují k závěru, že česká ekonomika vyčerpala v minulých letech svůj růstový potenciál a v současnosti nemá žádný zřetelný impuls, který by ji dovedl vrátit na dráhu hospodářského růstu,“ píše se v dokumentu. 

Podle Jaroslava Šulce se proto zdá, že skutečná krize v České republice teprve začíná. „Je tu nepříznivá konstelace, kdy na dosavadní stagnaci nedoplácejí jen firmy, které již vyčerpaly své rezervy a zdroje, ale zvláště pak domácnosti, především ty s nízkými a velmi nízkými příjmy,“ tvrdí Šulc. Zároveň dodává, že rodiny s vysokým příjmem naopak bohatnou, ale nenahrazují ztracenou kupní sílu domácností jako celku. Tímto stavem se prý Česko přibližuje situaci před vypuknutím krize v roce 2008. 

Jaroslav Ungerman je přesvědčen, že ještě před tím, než se Česko pustí do řešení hlavních problémů, které trápí ekonomiku, je třeba přednostně narovnat ekonomické prostředí, které trápí všudypřítomná korupce, daňové úniky či praní špinavých peněz.  

„Pokud to neuděláme, vše ostatní je zbytečné,“ uvedl. 

S tím souhlasí i zaměstnavatelé. Boris Dlouhý ze SP ČR tvrdí, že lidé v České republice jsou ochotni platit daně, ale na oplátku mají právo vyžadovat, aby stát fungoval efektivně a veřejnost nebyla neustále informována o nových korupčních kauzách, které vyplouvají na povrch.  

Podle SP CŘ je důležité, aby v Česku existovalo stabilní politické prostředí, které by se opíralo o legislativu, s níž souhlasí všechny hlavní politické strany. „Není možné, aby jedna vláda něco zavedla, a druhá, jiné barvy, to změnila,“ uvedl Dlouhý. 

Zaměstnavatelé rovněž apelují na to, aby stát maximálně podporoval aplikovaný výzkum a provedl zásadní změny ve vzdělávání obyvatel. 

Podle Víta Samka z ČMKOS je důležité klást i důraz na tvorbu pracovních míst. „Je potřeba vytvářet nová pracovní místa a tím krizi překonat. Historie ukazuje, že kdo byl schopen se jí po dobu dvou, tří let vyhýbat, vyhrál,“ uvedl.

REKLAMA
REKLAMA