EU ovládají velké státy, stěžuje si belgický ministr

Do belgického předsednictví EU chybí už jen rok. Belgický ministr zahraničí odsoudil fungování Evropské unie, která, jak řekl, je čím dál více ovládána „představenstvem velkých států“.

V pondělním projevu na zahájení každoroční diplomatické konference v Bruselu, Karel de Gucht řekl, že Belgie plně využije svého předsednictví v druhé polovině roku 2010, aby obnovila institucionální rovnováhu EU, která je podle de Guchta v ohrožení.

„Je naprosto nepřijatelné, aby malá skupinka členských států ohrožovala normální institucionální proces,“ řekl de Gucht. „Belgie je povinna pokusit se obnovit institucionální rovnováhu, jak nejrychleji to půjde.“

De Gucht se pustil do nedávných summitů, uspořádaných narychlo k překonání nejrůznějších výzev.

„Různá ad hoc setkání, uspořádaná v rychlosti a často se žalostným načasováním, se v poslední době konala častěji, než formální setkání Evropské rady,“ řekl.

„Londýnský summit G20 byl původně připraven v Berlíně malou skupinkou členských států /EU/, tj. těmi, které jsou členy G20. Rada pro obecné záležitosti byla sotva konzultována, v podstatě jen post factum. G20 přitom pracuje na novém finančním systému, který bude mít významný dopad na EU a na její členské státy. Je proto nepřijatelné, aby EU v této oblasti nebyla plně angažovaná,“ prohlásil de Gucht.

Belgický ministr zahraničí vylíčil ambice belgického předsednictví EU. Řekl, že největším břemenem bude obnova správného fungování institucí EU, „které jsou důležité pro váženost Společenství.“

Nepřímo kritizoval Evropskou komisi, když narážel, že evropská exekutiva plně nevyužívá svého práva iniciativy.

De Gucht také zmínil energetickou bezpečnost jako prioritu. Dodal, že Belgie dosáhla vysokého stupně diverzifikace energetických zdrojů a mohla by tak v rámci EU sehrát roli „čestného prostředníka“ v této oblasti.

De Gucht zdůraznil, že přijetí Lisabonské smlouvy není jediným předpokladem budoucích vln rozšíření. Řekl, že v otázce rozšiřování je „daleko opatrnější“ než ty členské státy, které rozšiřování EU aktivně podporují.

REKLAMA
REKLAMA